Změny vlastností objektů připojení nemají žádný vliv, pokud objekt připojení nevlastníte. Vlastnictví objektu připojení se vytváří při vytvoření objektu připojení ručně nebo je toto vlastnictví převzato z automatického objektu připojení. Objekty připojení není nutné spravovat, pokud vytváříte topologii replikace ručně.

Položka Podrobnosti

Přenos

Obsahuje seznam dostupných síťových protokolů, které lze použít u tohoto připojení.

U většiny scénářů replikace použijte protokol IP. Protokol SMTP je k dispozici pouze u topologií, které nejsou běžné a které nemohou provádět replikaci pomocí protokolu IP.

Změnit plán neboZobrazit plán

Tento plán se vztahuje na objekty připojení v rámci lokality a ručně vytvořené objekty připojení mezi lokalitami.

U ručně vytvořeného objektu připojení mezi lokalitami kliknutím zobrazte nebo po kliknutí zadejte, jak často dochází přes toto připojení k replikaci. Automaticky generované objekty připojení mezi lokalitami odvozují svůj plán z objektu propojení lokalit.

U objektu připojení v rámci lokality dochází k replikaci v návaznosti na změny. Automaticky generované objekty připojení v rámci lokality také mají ve výchozím plánu nastavenu 1 hodinu, aby bylo zajištěno, že k replikaci dojde i tehdy, pokud selže mechanismus upozornění. Automaticky generované objekty připojení v rámci lokality odvozují svůj plán z plánu objektu Nastavení lokality NTDS.

Změnit

Na tuto volbu klikněte, chcete-li změnit alternativní řadič domény jako zdrojový partnerský server pro replikaci, ze kterého se přes toto připojení replikují informace v adresáři.

Replikované názvové kontexty

Oddíly adresáře, které má tento řadič domény společné se zdrojovým partnerským serverem pro replikaci v nastavení Server a pro které přijímá tento řadič domény aktualizace.

Částečně replikované názvové kontexty

Pokud je server serverem globálního katalogu, replikují se aktualizace těchto oddílů adresáře jen pro čtení přes toto připojení.

Další informace


Obsah