Vytváření pravidel

Pomocí Správce služby Fax lze vytvořit pravidla pro směrování odchozích faxů. Můžete například vytvořit skupinu pro místní cíle a jinou skupinu pro vnitrostátní vzdálené cíle, nebo skupinu pro určitý zahraniční cíl.

Pomocí těchto pravidel snadněji zajistíte efektivní používání faxových zařízení a odchozí faxy tak nebudou nečinně trávit čas ve frontách. Pokud jsou všechna zařízení ve skupině neustále zaneprázdněná, nebo se ve frontách hromadí faxy, zkontrolujte konfigurace skupiny a pravidel.

Chcete-li přidat nebo odstranit pravidlo směrování pro odchozí faxy
 1. Spusťte Správce služby Fax.

 2. V levém podokně dvakrát klikněte na položku Odchozí směrování.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Pravidla, přejděte na položku Nový a klikněte na příkaz Pravidlo.

 4. Pokud znáte kód země, zadejte jej v okně Přidat nové pravidlo do pole Kód země. Pokud si nejste kódem jistí, klikněte na tlačítko Vybrat. V rozevíracím seznamu klikněte na příslušnou zemi a klikněte na tlačítko OK.

 5. V části Směrové číslo oblasti vyberte možnost Specifické, chcete-li omezit platnost pravidla v rámci vybrané země a potom zadejte směrové číslo oblasti, nebo vyberte možnost Všechny oblasti, chcete-li pravidlo použít na celou zemi nebo oblast.

 6. Pokud chcete, aby se pravidlo vztahovalo na určité zařízení nebo skupinu směrování, proveďte v částí Cílové zařízení jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li, aby se pravidlo vztahovalo na zařízení, vyberte možnost Zařízení a potom vyberte zařízení z rozevíracího seznamu.

  • Chcete-li, aby se pravidlo vztahovalo na skupinu směrování, vyberte možnost Skupina směrování a potom vyberte skupinu z rozevíracího seznamu.

Další požadavky

 • Chcete-li konfigurovat faxové součásti, musíte být členem skupiny Administrators nebo vám musí být přidělena příslušná oprávnění.

 • Chcete-li spustit Správce služby Fax, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a klikněte na položku Správce služby Fax.

Další informace


Obsah