Vlastní hlavičky jsou na kartě Hlavička protokolu HTTP zobrazeny ve formátu Název: Hodnota Do polí Název vlastní hlavičky a Hodnota vlastní hlavičky zadejte název a hodnotu vlastní hlavičky protokolu HTTP.

Příbuzná témata

Další informace o hromadném vytváření webových serverů pomocí názvů hlaviček hostitele naleznete v online dokumentaci ke službě IIS 6.0 (stránka může být v angličtině) na webu Microsoft Windows Server TechCenter.


Obsah