Tato karta slouží k nastavení sledování správné funkce pracovních procesů. Lze zde nastavit limity komunikace s pracovními procesy, určit opatření, která mají být provedena při rychlém poklesu počtu procesů, a nastavit časy spuštění a ukončení.

Povolit ověřování aktivity

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li konfigurovat službu IIS pro kontrolu aktivity jednotlivých pracovních procesů ve fondu aplikací pomocí příkazu Ping v zadaných časových intervalech.

Služba IIS sleduje správnou funkci pracovních procesů tím, že jim v pravidelných intervalech zasílá příkaz Ping a zjišťuje rychlost odezvy. Pokud některý pracovní proces na příkaz Ping neodpoví, dojde k ukončení tohoto pracovního procesu a k vytvoření náhradního pracovního procesu.

Frekvence kontroly pracovního procesu (sekundy)

Časový interval, který smí uplynout při kontrole aktivity pracovních procesů pomocí příkazu Ping, zadejte do pole v sekundách jako číselnou hodnotu nebo jej nastavte kliknutím na šipky nahoru a dolů.

Povolit rychlou ochranu proti selhání

Zaškrtnutím tohoto políčka nastavíte konfiguraci služby IIS tak, aby tento fond aplikací odebrala z provozu a převedla jej do stavu, ve kterém ovladač režimu jádra okamžitě reaguje na všechny požadavky zasílané do daného fondu aplikací vrácením zprávy 503 Služba není k dispozici - mimo provoz.

Rychlá ochrana proti selhání chrání internetovou službu před rozsáhlými výpadky včasným zjištěním a izolací fondů aplikací, v nichž pracovní procesy rychle selhávají.

Počet selhání

Maximální počet neočekávaných ukončení programu zadejte do pole jako číselnou hodnotu nebo jej nastavte kliknutím na šipky nahoru a dolů. Současně s touto hodnotou je třeba nastavit parametr Doba.

Doba (sekundy)

Časový limit, ve kterém má být detekován odpovídající počet nečekaných ukončení programu, zadejte do pole jako číselnou hodnotu nebo jej nastavte kliknutím na šipky nahoru a dolů. Současně s touto hodnotou je třeba nastavit parametr Počet selhání.

Časový limit spuštění

Doba, během které musí být pracovní proces spuštěn (sekundy)

Dobu spuštění pracovního procesu zadejte do pole jako číselnou hodnotu v sekundách nebo ji nastavte kliknutím na šipky nahoru a dolů.

Časový limit ukončení

Doba, během které musí být pracovní proces ukončen (sekundy)

Dobu mezi zjištěním nečinnosti službou IIS a ukončením pracovního procesu zadejte do pole jako číselnou hodnotu v sekundách nebo ji nastavte kliknutím na šipky nahoru a dolů.

Příbuzná témata

Další informace o rychlé ochraně proti selhání naleznete v online dokumentaci ke službě IIS 6.0 (stránka může být v angličtině) (stránka může být v angličtině) na webu Microsoft Windows Server TechCenter.


Obsah