Klient nebo hostitel iSCSI (označovaný také jako iniciátor iSCSI) je systém, jako například server, který se připojuje k síti IP a iniciuje žádosti a přijímá odpovědi z cíle iSCSI. Každý hostitel iSCSI je identifikován jedinečným kvalifikovaným názvem iSCSI (IQN) analogickým k názvu WWN (Worldwide Name) technologie Fibre Channel.

Služba iniciátoru iSCSI společnosti Microsoft podporuje použití a konfiguraci protokolu CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) a IPsec (Internet Protocol security) pro iniciátor iSCSI softwaru společnosti Microsoft i hostitelské adaptéry iSCSI. Všechny podporované hostitelské adaptéry iSCSI podporují protokol CHAP, přičemž některé mohou, ale nemusí, podporovat protokol IPsec.

Pokud používáte protokol RADIUS, není nastavení tajného klíče protokolu CHAP pro iniciátor iSCSI při použití vzájemného ověřování protokolem CHAP nutné.

Poznámka

Pokud nepoužíváte protokol IPsec, musí mít tajný klíč protokolu CHAP délku 12-16 znaků. Při použití protokolu IPsec může mít pouze 8 znaků.

Další odkazy