Pokud chcete vzdáleně spravovat službu Řízení front zpráv, musí být ve vzdáleném počítači spuštěna služba Remote Registry Service. V nástroji Správa počítače místního počítače se uzel Řízení front zpráv vzdáleného počítače neobjeví, pokud není spuštěna.

Tento postup mohou provádět pouze členové skupiny Administrators v místním nebo vzdáleném počítači nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními.

Pomocí modulu Uživatelé a počítače služby Active Directory mohou tento postup provádět pouze členové skupiny <Domain>\Domain Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními.

Vzdálená správa služby Řízení front zpráv

Spuštění služby Remote Registry Service ve vzdáleném počítači
 1. Spusťte nástroj Správa počítače.

 2. Klikněte ve stromu konzoly na možnost Služby.

  Kde?

  • Správa počítače/Služby a aplikace/Služby

 3. V podokně s podrobnostmi klikněte na položku Remote Registry Service a ujistěte se, zda je její stav Spuštěna. Pokud tomu tak není, klikněte pravým tlačítkem na položku Vzdálený registr a poté klikněte na příkaz Spustit. Případně také můžete změnit typ spouštění na Automaticky. Typ spouštění změníte tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na položku Vzdálený registr, kliknete na možnost Vlastnosti a v poli Typ spouštění vyberete možnost Automaticky.

Postup vzdálené správy služby Řízení front zpráv z lokálního počítače
 1. Spusťte nástroj Správa počítače.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na položku Správa počítače (místní) a poté klikněte na příkaz Připojit k jinému počítači....

  - nebo -

  V nabídce Akce klikněte na příkaz Připojit k jinému počítači.

 3. V dialogovém okně Vybrat počítač klikněte na možnost Jiný počítač, zadejte nebo vyhledejte název vzdáleného počítače a klikněte na tlačítko OK.

 4. Pokud bude připojení úspěšné (jestliže nástroj Správa počítače odkazuje na název vzdáleného počítače), dvakrát klikněte na položku Služby a aplikace a přesvědčte se, zda se v podokně s podrobnostmi objevila položka Řízení front zpráv.

Správa front služby Řízení front zpráv pomocí modulu Uživatelé a počítače služby Active Directory
 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na položku Nástroje pro správu a pak klikněte na položku Uživatelé a počítače služby Active Directory.

 2. V nabídce Zobrazit klikněte na příkaz Uživatelé, skupiny a počítače jako kontejnery a klikněte na možnost Upřesnit možnosti.

 3. Ve stromu konzoly klikněte pravým tlačítkem myši na příslušnou frontu.

  Kde?

  • Uživatelé a počítače služby Active Directory/Vaše_doména/Vaše_organizační_jednotka (například počítače nebo řadiče domény)/Váš_počítač/msmq/Vaše_složka_fronty (například Soukromé fronty pro soukromou frontu)/Vaše_fronta/Vaše_zpráva

 4. Dokončete požadovaný úkol, stejně jako při použití nástroje Správa počítače.

  Tuto metodu lze použít pouze v případě, že místní počítač je součástí domény se systémem Windows 2000 nebo pozdější verzí a může se připojit k řadiči domény.

  Vlastnosti veřejných front ve vzdálených počítačích je možné vytvářet, odstraňovat nebo měnit pomocí modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory pouze tehdy, pokud máte pověření správce domény a jste přihlášeni pomocí uživatelského účtu domény.

Další informace

 • Chcete-li otevřít Správu počítače v systému Windows® 7, klikněte na tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na možnost Počítač a potom na příkaz Spravovat.

 • Chcete-li otevřít Správu počítače v systému Windows Server® 2008 R2, klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Programy, Nástroje pro správu a klikněte na možnost Správa počítače.

Další odkazy


Obsah