Položka Podrobnosti

Příjemce

Zobrazuje název formátu a cestu fronty, která zprávu přijímá.

Cíl

Zobrazuje název cíle ve víceprvkovém formátu.

Správa

Zobrazuje název formátu a cestu fronty pro správu příslušné zprávy.

Odpověď

Zobrazuje název formátu a cestu fronty odpovědi příslušné zprávy.

Nedoručená

Zobrazuje cestu fronty nedoručených zpráv.


Obsah