Šablony sad kolekcí dat mohou také obsahovat šablony zpráv, které umožní lépe porozumět informacím o výkonu získaným při jejich spuštění.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Performance Log Users, Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními.

Poznámka

Skupina Performance Log Users musí mít přidělena uživatelská práva Přihlásit jako dávkového uživatele, jak je uvedeno v tématu Povolení přihlášení pro členy skupiny Performance Log Users.

Chcete-li zobrazit zprávu sady kolekcí dat
 1. Rozbalte v nástroji Sledování výkonu systému Windows položku Sestavy a klikněte na možnost Vlastní nebo Systém.

 2. V navigačním podokně rozbalte sadu kolekcí dat, kterou chcete zobrazit jako zprávu.

 3. V seznamu dostupných zpráv klikněte na zprávu, kterou chcete zobrazit. Zpráva se otevře v podokně konzoly.

Další informace

 • Chcete-li spustit nástroj Sledování výkonu, klikněte na tlačítko Start, klikněte do pole Spustit hledání, zadejte příkaz perfmon a stiskněte klávesu ENTER.

 • Další způsob, jakým lze získat nejnovější zprávu sady kolekcí dat, je rozbalit položku Sady kolekcí dat, rozbalit položku Vlastní nebo Systémové, kliknout na název sady kolekcí dat v navigačním podokně, poté kliknout na ikonu Zobrazit nejnovější zprávu na panelu nástrojů.

 • Novou sestavu pro sadu kolekcí dat můžete také vytvořit zadáním příkazu perfmon /report "název_sady_kolekcí_dat" na příkazovém řádku. Pokud zadáte příkaz perfmon /report bez dalších parametrů, vytvoří se sestava Diagnostika systému.

 • Jestliže nebyla sada kolekcí dat doposud spuštěna, nebudou pro ni k dispozici žádné zprávy.

 • Jestliže je sada kolekcí dat právě spuštěna, podokno konzoly zobrazí informaci, jak dlouho bude spuštěna.

 • Po shromáždění potřebných dat bude následovat prodleva, ve které bude vytvářena zpráva. Během této doby bude v podokně konzoly zobrazena ikona informující o zpracovávání zprávy.

 • Větší protokoly souborů se vytvářejí déle. Při časté kontrole protokolů k prohlížení nejnovějších dat je doporučováno použit limitů, které konkrétní protokoly automaticky segmentují. K segmentaci dlouhých souborů protokolů můžete použít příkaz relog nebo můžete spojit několik kratších souborů protokolů.

 • Další informace o příkazu relog získáte po zadání relog /? na příkazovém řádku.

Další odkazy