Následující tabulka obsahuje popis prvků uživatelského rozhraní v dialogovém okně Instalovat se zásadami skupiny.

Prvek Popis

Uživatelé, na které se tento objekt zásad skupiny vztahuje (vázáno na uživatele)

Určuje, zda se má přiřazovat nastavení připojení tiskárny k objektu zásad skupiny na základě jednotlivých uživatelů.

Počítače, na které se tento objekt zásad skupiny vztahuje (vázáno na počítač)

Určuje, zda se má přiřazovat nastavení připojení tiskárny k objektu zásad skupiny na základě jednotlivých počítačů.

Procházet

Určuje objekt zásad skupiny, který instaluje připojení tiskárny.

Přidat

Přidá nastavení připojení tiskárny.

Odebrat

Odstraní výběr.

Odebrat vše

Vymaže celý seznam.

Další odkazy