Následující tabulka obsahuje popis prvků uživatelského rozhraní v dialogovém okně Nastavit oznámení.

Prvek Popis

Odeslat oznámení e-mailem

Povoluje nebo zakazuje odeslání automatického oznámení e-mailem, když jsou splněny podmínky filtru.

E-mailové adresy příjemců

Slouží k zadání k zadání e-mailové adresy příjemce.

E-mailová adresa odesílatele

Slouží k zadání k zadání e-mailové adresy odesílatele.

Server SMTP

Slouží k zadání názvu hostitele serveru SMTP, který bude e-mailová oznámení předávat dál.

Zpráva

Slouží k zadání textové zprávy popisující podmínky potíží s tiskárnou.

Spustit skript

Povoluje nebo zakazuje spuštění skriptu, když jsou splněny podmínky filtru.

Cesta

Slouží k zadání cesty k souboru skriptu.

Další argumenty

Slouží k přidání dalších argumentů.

Test

Testuje nastavení e-mailových nebo skriptových oznámení.

Další odkazy