Následující témata obsahují informace o správě tiskáren a tiskových serverů pomocí nástroje Správa tisku:

Můžete provádět hromadné operace na všech tiskárnách určitého serveru nebo na všech tiskárnách vybraných pomocí určitého filtru. Na více tiskárnách současně můžete provádět následující akce:

  • Pozastavit a obnovit tisk

  • Zrušit všechny úlohy

  • Zobrazit tiskárny ve službě AD DS (Active Directory Domain Services) nebo je z ní odebrat

  • Odstranit tiskárny

Můžete také exportovat seznam ovladačů, formulářů, portů nebo tiskáren, a to takto: V podokně Akce klikněte na položku Další akce a pak na položku Exportovat seznam.

Další odkazy