Pomocí modulu snap-in Správa tisku a zásad skupiny můžete automaticky nasadit připojení tiskáren u uživatelů nebo počítačů a nainstalovat příslušné ovladače tiskáren. Tato metoda instalace tiskáren je vhodná v prostředí laboratoře, učebny nebo pobočky, kde většina počítačů nebo uživatelů vyžaduje přístup ke stejným tiskárnám. Je to také vhodný způsob nasazení ovladačů tiskáren u uživatelů, kteří nejsou členy místní skupiny Administrators a používají systém Windows 7.

Chcete-li nasadit připojení tiskáren pomocí zásad skupiny, musí prostředí splňovat následující požadavky:

  • Schéma služby AD DS (Active Directory Domain Services) musí používat verzi schématu systému Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2.

  • Klientské počítače, ve kterých není spuštěn systém Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2, musí používat ve spouštěcím skriptu (pro připojení vázaná na počítače) nebo v přihlašovacím skriptu (pro připojení vázaná na uživatele) nástroj PushPrinterConnections.exe.

Následující témata obsahují informace o nasazení připojení tiskáren pomocí zásad skupiny:

Důležité informace

Chcete-li provádět tyto postupy, musíte být členem místní skupiny Administrators a mít oprávnění k zápisu do objektů zásad skupiny (GPO) v doméně nebo organizační jednotce služby AD DS, do které chcete nasadit připojení tiskáren.