Modul snap-in Správa tisku je ve výchozím nastavení nainstalován v počítačích se systémem Windows 7, není však nainstalován v počítačích se systémem Windows Server 2008 R2. Chcete-li nainstalovat modul snap-in Správa tisku do počítače se systémem Windows Server 2008 R2, použijte některou z následujících metod:

  • Instalace modulu snap-in Správa tisku a konfigurace serveru jako tiskového serveru - Pomocí Průvodce přidáním rolí ve Správci serveru je možné nainstalovat roli Tiskové a dokumentové služby i službu role Tiskový server.

  • Instalace modulu snap-in Správa tisku bez konfigurace serveru jako tiskového serveru - Pomocí Průvodce přidáním funkcí ve Správci serveru lze nainstalovat součást Nástroje Tiskové služby funkce Nástroje pro vzdálenou správu serveru.

Chcete-li spustit nástroj Správa tisku v počítači se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klikněte na položku Správa tisku.

Poznámka

Pokud nástroj Správa tisku v počítači se systémem Windows Vista monitoruje více než 10 tiskových serverů, nemusí zobrazit stav vzdálených počítačů přesně. Je to způsobeno tím, že počítače se systémem Windows Vista podporují maximálně 10 souběžných síťových připojení. Chcete-li vzdáleně sledovat velký počet tiskových serverů, přihlaste se k počítači s nainstalovaným nástrojem Správa tisku a se systémem Windows Server 2008 R2 pomocí služby Vzdálená plocha.

Další informace

  • Chcete-li spustit nástroj Správa tisku, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klikněte na položku Správa tisku.

  • K provedení této úlohy jsou nutná pověření pro správu.

Další odkazy