Filtry tiskáren slouží k zobrazení pouze těch tiskáren, které splňují určitou sadu kritérií. Může být například užitečné vybrat pomocí filtru tiskárny s určitým chybovým stavem nebo tiskárny v určité skupině budov bez ohledu na používaný tiskový server.

V nástroji Správa tisku jsou k dispozici dva výchozí filtry. U každého vytvořeného filtru máte možnost nastavit oznamování e-mailem nebo spouštění skriptu při splnění podmínek filtru.

Poznámka

Tuto úlohu je možné provést pouze v případě, že je nainstalována role tiskového serveru a že jste členem skupiny Administrators.

Nastavení a uložení filtrovaného zobrazení
 1. Spusťte nástroj Správa tisku.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na složku Vlastní filtry a potom klikněte na příkaz Přidat nový filtr tiskáren. Spustí se Průvodce novým filtrem tiskáren.

 3. Na stránce Název a popis filtru průvodce zadejte název filtru tiskáren. Daný název se zobrazí ve složce Vlastní filtry stromu nástroje Správa tisku.

 4. Do pole Popis zadejte popis. Tento údaj je nepovinný.

 5. Chcete-li zobrazit počet tiskáren, které vyhovují podmínkám filtru, zaškrtněte políčko Zobrazit celkový počet položek vedle názvu filtru.

 6. Klikněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Definovat filtr průvodce proveďte následující akce:

  1. V seznamu Pole klikněte na charakteristiku stavu tiskové fronty nebo tiskárny.

  2. V seznamu Podmínka klikněte na podmínku.

  3. Do pole Hodnota zadejte hodnotu.

  4. Pokračujte v přidávání kritérií, dokud filtr není úplný, a potom klikněte na tlačítko Další.

 8. Na stránce Nastavit oznámení (volitelné) průvodce proveďte jednu nebo obě z následujících akcí:

  • Chcete-li nastavit oznamování e-mailem, zaškrtněte políčko Odeslat oznámení e-mailem a zadejte e-mailové adresy jednoho nebo více příjemců a odesílatelů. Za účelem směrování zpráv je nutné zadat server SMTP. Použijte formát account@domain a k oddělení více účtů použijte středníky.

  • Chcete-li nastavit spouštění skriptu, zaškrtněte políčko Spustit skript a zadejte cestu k umístění souboru skriptu. Pokud chcete přidat další argumenty, zadejte je do pole Další argumenty.

 9. Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Poznámka

  Pokud chcete nastavit oznámení týkající se existujících filtrů tiskáren, klikněte pravým tlačítkem myši na filtrované zobrazení a potom klikněte na příkaz Nastavit oznámení.

Nastavení volitelných oznámení

Pokud vytváříte nebo měníte filtr, máte možnost odeslat při splnění podmínek filtru automatické oznámení e-mailem nebo spustit skript. To je užitečné pro odstraňování potíží s tiskárnami, zejména v organizacích s více budovami a s několika správci.

Můžete například nastavit zobrazení všech tiskáren spravovaných určitým tiskovým serverem, jejichž stav se nerovná hodnotě Připravena. Jestliže se potom stav tiskárny změní z hodnoty Připravena na jiný stav, může správce obdržet od nástroje Správa tisku oznámení e-mailem.

Kromě nastavení oznámení u vlastní sady tiskáren můžete nastavit oznámení týkající se objektů tiskových serverů. Jestliže je například server v offline režimu nebo došlo k chybě služby zařazování, může být odesláno oznámení e-mailem.

Skriptová oznámení jsou užitečná při odstraňování potíží s tiskárnami. Můžete například automaticky spustit skript, který restartuje službu zařazování poté, co tiskárny přejdou do offline režimu. Můžete také automaticky spustit skript, který vytiskne zkušební stránku.

Skripty mohou být napsány v jazyku Visual Basic Script (VBS) nebo v libovolném skriptovacím jazyku, který je v počítači k dispozici. Skript musí být v počítači s nástrojem Správa tisku. Skript by měl být spuštěn s vašimi pověřeními a musíte mít oprávnění ke všem činnostem, které má skript provádět.

Další informace

 • Chcete-li spustit nástroj Správa tisku, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klikněte na položku Správa tisku.

 • K provedení této úlohy jsou nutná oprávnění pro správu.

Další odkazy