Tiskové fronty, nastavení tiskáren, porty tiskáren a sledování jazyka lze exportovat a následně importovat na jiný tiskový server s operačním systémem Windows. Toto je efektivní způsob konsolidace více tiskových serverů nebo nahrazení staršího tiskového serveru.

Nástroje pro migraci tiskových serverů

Nástroj, který je vhodné použít k migraci tiskových serverů, je určen podle následujících faktorů:

 • Zdrojový operační systém, ze kterého chcete migraci provést

 • Cílový operační systém, do kterého chcete migraci provést

 • Skutečnost, zda migrace zahrnuje 64bitové operační systémy a ovladače

Podporované scénáře migrace

V následující tabulce jsou popsány podporované a nepodporované scénáře migrace pro Průvodce migrací tiskárny a nástroj Print Migrator 3.1 a jsou uvedeny informace o tom, zda jsou podporovány systémy a ovladače založené na procesoru řady x64 a jak lze získat přístup k jednotlivých nástrojům:

Nástroj Podporované scénáře migrace Nepodporované scénáře migrace Podpora systémů a ovladačů založených na procesoru řady x64 Dostupnost

Průvodce migrací tiskárny, nástroj příkazového řádku Printbrm.exe

Windows Vista - Jsou podporovány všechny scénáře migrace do systému Windows Vista.

Windows Server 2008 R2 - Nelze provádět migraci ze starších operačních systémů (Windows NT Server 4.0, Windows 2000 Server) přímo do systému Windows Server 2008 R2. Místo toho je nutné provést migraci ze staršího operačního systému do počítače se systémem Windows Vista a potom provést migraci ze systému Windows Vista do systému Windows Server 2008 R2.

Nejsou podporovány migrace ze systému Windows 2000 Server a starších.

Ano. Průvodce migrací tiskárny je jediný nástroj pro migraci podporovaný společností Microsoft, který pracuje se 64bitovými systémy a ovladači.

Je k dispozici prostřednictvím modulu snap-in Správa tisku nebo z příkazového řádku pomocí příkazu Printbrm.exe použitého v počítačích se systémem Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate a Windows Server 2008 R2.

Print Migrator 3.1

Je podporována migrace do systému Windows Server 2003 ze všech starších operačních systémů Windows.

Není podporována migrace do systému Windows Vista a novějších operačních systémů.

Ne. 64bitové ovladače a systémy nejsou podporovány.

Je k dispozici v online režimu. Nástroj Print Migrator 3.1 byl také dodáván v sadách Resource Kit pro systémy Windows 2000 Server a Windows Server 2003.

Migrace do počítačů se systémem Windows Server 2003

Pokud provádíte migraci ze systému Windows NT Server 4 nebo Windows 2000 Server do systému Windows Server 2003, je nutné použít nástroj Print Migrator 3.1. Nástroj Print Migrator 3.1 nelze použít se systémem Windows Vista nebo novějšími operačními systémy. Nemůže pracovat se systémovými ovladači. Chcete-li provádět migraci mezi systémy Windows Server 2003 pro procesor řady x64, použijte Průvodce migrací tiskárny.

Poznámka

Nástroj Print Migrator 3.1 již není společností Microsoft podporován. V systému Windows 7 jej nahrazuje Průvodce migrací tiskárny a nástroj příkazového řádku Printbrm.exe.

Migrace do počítačů se systémem Windows Server 2008 R2

Chcete-li provést migraci do počítače se systémem Windows Server 2008 R2, použijte Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku Printbrm.exe. V počítačích se systémem Windows Vista a Windows Server 2008 použijte nástroj příkazového řádku Printbrm.exe. V systému Windows Server 2003 lze pomocí tohoto nástroje pouze vzdáleně spravovat tiskové servery.

Poznámka
 • Migraci ze starších operačních systémů (Windows NT Server 4.0, Windows 2000 Server) nelze provádět přímo do systému Windows Server 2008 R2. Místo toho je nutné provést migraci ze staršího operačního systému do počítače se systémem Windows Vista a potom provést migraci ze systému Windows Vista do systému Windows Server 2008 R2.

 • V případě místního upgradu (přeinstalace) tiskových serverů použijte Průvodce migrací tiskárny k zálohování a obnovení konfigurace tiskových serverů. Při standardní migraci systému nebudou zachovány informace tiskového serveru, což může v případě, že před instalací nového operačního systému nebude provedeno řádné zálohování konfiguračních dat tisku, způsobit ztrátu těchto dat.

Migrace tiskových serverů

Migrace tiskových serverů pomocí nástroje Správa tisku
 1. Spusťte nástroj Správa tisku.

 2. V levém podokně klikněte na položku Tiskové servery, pravým tlačítkem myši klikněte na tiskový server obsahující fronty tiskáren, které chcete exportovat, a potom klikněte na příkaz Export tiskáren do souboru. Spustí se Průvodce migrací tiskárny.

 3. Na stránce Vyberte umístění souboru zadejte umístění, kam se mají uložit nastavení tiskárny, a klikněte na tlačítko Další. Nastavení tiskáren se uloží.

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na cílový počítač, do kterého chcete importovat tiskárny, a pak klikněte na příkaz Import tiskáren ze souboru. Spustí se Průvodce migrací tiskáren.

 5. Na stránce Vyberte umístění souboru zadejte umístění souboru nastavení tiskáren a klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Vybrat možnosti importu zadejte následující možnosti importu:

  • Režim importu: Určuje, co dělat, pokud daná tisková fronta v cílovém počítači již existuje.

  • Uvést v adresáři: Určuje, zda mají být importované tiskové fronty publikovány ve službě Active Directory Domain Services.

  • Převést porty LPR na standardní sledování portů: Určuje, zda mají být při importu tiskáren porty LPR (Line Printer Remote) uvedené v souboru nastavení tiskáren převedeny na rychlejší standardní sledování portů.

 7. Kliknutím na tlačítko Další spusťte import tiskáren.

Migrace tiskových serverů pomocí příkazového řádku
 1. Chcete-li otevřít okno příkazového řádku, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, klikněte na položku Příslušenství, pravým tlačítkem myši klikněte na položku Příkazový řádek a potom klikněte na příkaz Spustit jako správce.

 2. Zadejte:

  CD %WINDIR%\System32\Spool\Tools Printbrm -s \\<název_zdrojového_počítače> -b -f <název_souboru>.printerExport

 3. Zadejte:

  Printbrm -s \\<název_cílového_počítače> -r -f <název_souboru>.printerExport

Hodnota Popis

<sourcecomputername>

Název zdrojového nebo cílového počítače dle konvence UNC.

<destinationcomputername>

Název cílového počítače podle konvence UNC (Universal Naming Convention).

<filename>

Název souboru s nastaveními tiskáren. Použijte příponu .printerExport nebo .cab.

Poznámka

Úplnou syntaxi příkazu zobrazíte zadáním následujícího příkazu do příkazového řádku: Printbrm /?

Další informace

 • Chcete-li spustit nástroj Správa tisku, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klikněte na položku Správa tisku.

 • K provedení této úlohy jsou nutná pověření pro správu.

 • Průvodce migrací tiskárny a nástroj příkazového řádku Printbrm.exe mohou importovat vlastní formuláře a profily barev pouze do místního počítače a nepodporují nastavení tiskáren exportovaná pomocí nástroje Print Migrator.

 • Pomocí funkce Plánovač úloh systému Windows je možné naplánovat pravidelný export či import tiskáren pomocí nástroje Printbrm.exe. Touto funkcí lze doplnit zálohování systému.

Další odkazy