Pomocí nástroje Správa tisku lze přidávat, odstraňovat a konfigurovat porty tiskáren pro tiskový server.

Přidání a správa portů
 1. Spusťte nástroj Správa tisku.

 2. V levém podokně klikněte na položku Tiskové servery, klikněte na příslušný tiskový server a potom klikněte pravým tlačítkem myši na položku Porty.

 3. Chcete-li přidat nový port, klikněte na příkaz Přidat port. V dialogovém okně Porty tiskáren vyberte dostupný typ portu, klikněte na tlačítko Nový port, zadejte název portu a potom klikněte na tlačítko OK.

 4. Chcete-li přidat nový typ portu, klikněte na příkaz Přidat port. V dialogovém okně Porty tiskáren zadejte cestu ke složce, ve které je umístěn soubor INF softwaru ovladače tiskárny, a potom klikněte na tlačítko OK.

 5. Chcete-li spravovat existující port, klikněte na příkaz Správa portů. V dialogovém okně Tiskový server - vlastnosti vyberte port a proveďte následující akce:

  1. Chcete-li port odstranit, vyberte jej, klikněte na tlačítko Odstranit port a potom na tlačítko OK.

  2. Chcete-li port konfigurovat, vyberte jej, klikněte na tlačítko Konfigurovat port, zadejte hodnotu intervalu pro opakování přenosu (v sekundách) a potom klikněte na tlačítko OK.

Další informace

 • Chcete-li spustit nástroj Správa tisku, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klikněte na položku Správa tisku.

 • K provedení této úlohy jsou nutná oprávnění pro správu.

Další odkazy