Pomocí modulu snap-in Správa tisku je možné automaticky zjistit všechny tiskárny umístěné ve stejné podsíti jako počítač, ve kterém je nástroj Správa tisku spuštěn, nainstalovat odpovídající ovladače tiskáren, nastavit fronty a sdílet tiskárny.

Chcete-li přidat tiskárnu zadáním IP adresy nebo názvu hostitele, musíte být členem místní skupiny Administrators nebo vám musí být uděleno oprávnění Správa serveru.

Automatické přidání síťových tiskáren na tiskový server
 1. Spusťte nástroj Správa tisku.

 2. V levém podokně klikněte na položku Tiskové servery, klikněte na příslušný tiskový server, pravým tlačítkem myši klikněte na položku Tiskárny a potom klikněte na příkaz Přidat tiskárnu.

 3. V Průvodci instalací síťové tiskárny klikněte na stránce Instalace tiskárny na položku Vyhledat tiskárny v síti a pak klikněte na tlačítko Další. Pokud budete vyzváni, určete, který ovladač chcete pro tiskárnu nainstalovat.

Poznámka

Chcete-li přidat tiskárny, které jsou ve stejné podsíti jako vzdálený tiskový server, přihlaste se pomocí služby Vzdálená plocha k tiskovému serveru, spusťte nástroj Správa tisku a potom přidejte tiskárnu.

Další informace

 • Chcete-li spustit nástroj Správa tisku, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klikněte na položku Správa tisku.

 • Pokud jste členem místní skupiny Administrators, můžete udělit oprávnění Správa serveru jinému uživateli, který pak bude moci přidat tiskárnu zadáním IP adresy nebo názvu hostitele. Chcete-li to provést, spusťte nástroj Správa tisku, dvakrát klikněte na položku Tiskové servery, pravým tlačítkem myši klikněte na příslušný tiskový server a potom klikněte na příkaz Vlastnosti. V dialogovém okně Tiskový server - vlastnosti klikněte na kartu Zabezpečení, vyberte uživatele ze seznamu, zaškrtněte políčko Správa serveru ve sloupci Povolit a potom klikněte na tlačítko OK.

 • Pokud není modul snap-in Správa tisku k dispozici, protože na daném serveru není nainstalována služba role Tiskový server, a chcete mít možnost přidat tiskárnu zadáním IP adresy nebo názvu hostitele, musíte mít práva pro správu. V Průvodci přidáním tiskárny vyberte možnost Přidat místní nebo síťovou tiskárnu jako správce a podle pokynů v Průvodci přidáním tiskárny přidejte tiskárnu s použitím oprávnění pro správu.

 • Chcete-li přidat tiskárny WSD (Web Services for Devices) pro sdílení a zobrazit je v síti, musí být zapnuto zjišťování sítě a musí být spuštěna služba rozpoznávacího modulu sběrnice PnP-X IP. Tiskárny WSD mohou přidávat pouze členové skupiny Administrators.

  Chcete-li zapnout zjišťování sítě, klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Ovládací panely a potom klikněte na odkaz Síť a Internet. Na stránce Síť a Internet klikněte na odkaz Centrum síťových připojení a sdílení. Na stránce Centrum síťových připojení a sdílení klikněte na odkaz Změnit pokročilé nastavení sdílení. Na stránce Pokročilé nastavení sdílení klikněte na šipku vedle položky Doména, klikněte na přepínač Zapnout zjišťování sítě a potom klikněte na tlačítko Uložit změny.

  Chcete-li spustit službu rozpoznávacího modulu sběrnice PnP-X IP, klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Nástroje pro správu a potom klikněte na položku Služby. V prostředním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na položku Rozpoznávací modul sběrnice PnP-X IP a potom klikněte na příkaz Spustit.

Další odkazy