Při instalaci sady Nástroje pro vzdálenou správu serveru na server se systémem Windows Server® 2008 R2 vyberete Role, služby rolí a funkce, které chcete spravovat ve vzdálených počítačích se systémem Windows Server 2003, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2.

Jakmile se sada Nástroje pro vzdálenou správu serveru nainstaluje, budou v počítači k dispozici moduly snap-in a nástroje pro správu odpovídajících . Další informace o instalaci sady Nástroje pro vzdálenou správu serveru naleznete v tématu Instalace a odebrání sady nástrojů pro vzdálenou správu serveru.

Dostupné nástroje pro vzdálenou správu serveru

V systému Windows Server 2008 R2 jsou při instalaci sady Nástroje pro vzdálenou správu serveru dostupné následující nástroje.

Poznámka

Při instalaci nástrojů pro specifické Role, služby rolí a funkce v rámci sady Nástroje pro vzdálenou správu serveru se nainstaluje pouze sada modulů snap-in a nástrojů pro vzdálenou správu těchto nainstalovaných v jiných počítačích. Při instalaci sady Nástroje pro vzdálenou správu serveru se do místního počítače nenainstalují žádné role ani funkce.

Nástroje pro vzdálenou správu serveru určené pro role

Poznámka

Tento seznam rolí mohl být od doby publikování obsahu aktualizován. Aktualizace můžete zkontrolovat na webu Windows Server 2008 TechCenter (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=122006) (stránka může být v angličtině).

Role Nástroje pro vzdálenou správu serveruPopis

Nástroje služby AD CS (Active Directory Certificate Services)

Nástroje služby AD CS (Active Directory Certificate Services) zahrnují moduly snap-in Certifikační autorita, Šablony certifikátů, Infrastruktura veřejných klíčů rozlehlé sítě a Správa online respondéru.

Nástroje služby Active Directory Domain Services (AD DS) a AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)

Nástroje služby Active Directory Domain Services zahrnují moduly Uživatelé a počítače služby Active Directory, Domény a vztahy důvěryhodnosti služby Active Directory, Lokality a služby Active Directory, Centrum správy služby Active Directory, Nástroje serveru pro službu NIS, zprostředkovatele a rutiny prostředí Active Directory Prostředí Windows PowerShell a další moduly snap-in a nástroje příkazového řádku pro vzdálenou správu služby Active Directory Domain Services.

Nástroje služby AD LDS zahrnují moduly Lokality a služby Active Directory, Editor ADSI, Správce schémat a další moduly snap-in a nástroje příkazového řádku pro správu služby AD LDS.

Nástroje služby Active Directory Rights Management Services (služba AD RMS)

Nástroje služby Active Directory Rights Management Services (služba AD RMS) obsahují modul snap-in služby Active Directory Rights Management Services (služba AD RMS).

Nástroje serveru DHCP

Nástroje serveru DHCP zahrnují modul snap-in DHCP.

Nástroje serveru DNS

Nástroje serveru DNS obsahují modul snap-in Správce DNS a nástroj příkazového řádku dnscmd.exe.

Nástroje pro Faxový server

Nástroje pro Faxový server zahrnují modul snap-in Správce služby Fax.

Nástroje serveru Souborové služby

Nástroje serveru Souborové služby zahrnují následující nástroje:

  • Nástroje systému souborů DFS (Distributed File System) zahrnují modul snap-in Správa systému souborů DFS a nástroje příkazového řádku dfsradmin.exe, dfsrdiag.exe, dfscmd.exe, dfsdiag.exe a dfsutil.exe.

  • Nástroje Správce prostředků souborového serveru zahrnují modul snap-in Správce prostředků souborového serveru a nástroje příkazového řádku filescrn.exe a storrept.exe.

  • Nástroje Služby pro systém souborů NFS zahrnují modul snap-in Systém NFS a nástroje příkazového řádku nfsadmin.exe, showmount.exe a rpcinfo.exe.

Nástroje technologie Hyper-V™

Součástí nástrojů technologie Hyper-V je modul snap-in Správce technologie Hyper-V a další nástroje pro správu technologie Hyper-V.

Nástroje služby Síťové zásady a přístup

Nástroje služby Síťové zásady a přístup zahrnují moduly snap-in Směrování a vzdálený přístup a Autorita pro registraci stavu.

Nástroje pro Tiskové a dokumentové služby

Nástroje pro Tiskové a dokumentové služby obsahují modul snap-in Správa tisku.

Nástroje Vzdálené plochy

Nástroje Vzdálené plochy zahrnují moduly snap-in Správce vzdálených aplikací RemoteApp, Správce brány VP a Správce licencování VP.

  • Nástroje Zprostředkovatele připojení k VP obsahují moduly snap-in RemoteApp a Správce připojení k vzdálené ploše.

Nástroje pro Web Server (IIS)

Nástroje pro Web Server (IIS) zahrnují moduly snap-in Správce internetové informační služby (IIS) 6.0 a Správce služby IIS.

Nástroje Služby pro nasazení systému Windows

Nástroje Služby pro nasazení systému Windows zahrnují modul snap-in Služba pro nasazení systému Windows, nástroj příkazového řádku wdsutil.exe a rozšíření Vzdálená instalace pro modul snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory.

Nástroje pro vzdálenou správu serveru určené pro funkce

Poznámka

Tento seznam funkcí mohl být od doby publikování obsahu aktualizován. Aktualizace můžete zkontrolovat na webu Windows Server 2008 TechCenter (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=122006) (stránka může být v angličtině).

Funkce Nástroje pro vzdálenou správu serveru Popis

Nástroje pro správu nástroje BitLocker Drive Encryption

Nástroje pro správu nástroje BitLocker Drive Encryption obsahují skript manage-bde.wsf a Prohlížeč hesel pro obnovení nástroje BitLocker ve službě Active Directory.

Nástroje rozšíření serveru BITS

Nástroje rozšíření serveru BITS zahrnují moduly snap-in Správce internetové informační služby (IIS) 6.0 a Správce služby IIS.

Nástroje pro clustering s podporou převzetí služeb při selhání

Nástroje pro clustering s podporou převzetí služeb při selhání obsahují modul snap-in Správce clusterů s podporou převzetí služeb při selhání a nástroj příkazového řádku cluster.exe.

Nástroje služby Vyrovnávání zatížení sítě

Nástroje služby Vyrovnávání zatížení sítě zahrnují modul snap-in Správce vyrovnávání zatížení sítě a nástroje příkazového řádku nlb.exe a wlbs.exe.

Nástroje serveru SMTP

Nástroje serveru SMTP zahrnují modul snap-in Správce internetové informační služby (IIS) 6.0.

Nástroje serveru WINS

Nástroje serveru WINS (Windows Internet Name Service) zahrnují modul snap-in WINS.

Další odkazy