Toto téma popisuje otevření a používání modulů snap-in a nástrojů instalovaných jako součást sady Nástroje pro vzdálenou správu serveru ke správě rolí a funkcí nainstalovaných na jiných serverech.

Otevření modulů snap-in pro vzdálenou správu

Pomocí následujícího postupu otevřete modul snap-in nainstalovaný jako součást sady Nástroje pro vzdálenou správu serveru.

Otevření modulu snap-in pro vzdálenou správu
  1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a klikněte na modul snap-in, který chcete otevřít.

  2. Pomocí příslušného příkazu v nabídce Akce nebo v podokně Akce vyberte počítač, jehož role, služby role nebo funkce chcete spravovat. Tento příkaz je obvykle označen jako Připojit k jinému počítači. U mnoha modulů snap-in lze k příkazu Připojit k jinému počítači získat přístup kliknutím pravého tlačítka myši na první uzel v podokně se stromem modulu snap-in a poté kliknutím na příkaz Připojit k jinému počítači.

  3. V dialogovém okně Vybrat počítač proveďte jednu z následujících akcí:

    • Zadejte název nebo IP adresu počítače se systémem Windows Server 2003, Windows Server® 2008 nebo Windows Server 2008 R2 s nainstalovanou rolí nebo funkcí, kterou chcete spravovat.

    • Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte počítač s nainstalovanou rolí nebo funkcí, kterou chcete spravovat.

  4. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vyhledat počítač.

  5. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vybrat počítač.

Informace o specifických úlohách a požadavcích na správu naleznete v nápovědě k roli nebo funkci, kterou chcete vzdáleně spravovat. Pracujete-li v modulu snap-in, stisknutím klávesy F1 otevřete nápovědu pro tento modul snap-in.

Další odkazy