Vybraný server by mohl vykonávat role vyžadující nainstalované služby, které nebyly nalezeny v databázi konfigurace zabezpečení, a proto se neobjevují na žádné z předchozích stránek. V takovém případě zobrazí Průvodce konfigurací zabezpečení seznam nainstalovaných služeb na stránce Vybrat další služby. Na rozdíl od předchozích stránek existuje jen jedno zobrazení této stránky. (Příčinou je skutečnost, že zobrazení dalších nainstalovaných služeb a všech dalších služeb používá stejný seznam.)

Klikněte na trojúhelníkovou šipku mezi zaškrtávacím políčkem a názvem služby a zobrazí se další informace o službě. Jako na předchozích stránkách můžete prozkoumat každou službu a rozhodnout se, zda by pro vybraný server měla být spuštěna (nebo pro jiné servery, na kterých máte v plánu zásadu použít), aby pracoval podle požadavků. Jestliže služba není požadována, políčko nesmí být zaškrtnuté. Pokud je služba požadována, zaškrtněte políčko a klikněte na tlačítko Další.