V části Uložit zásadu zabezpečení Průvodce konfigurací zabezpečení můžete uložit a použít zásady zabezpečení vytvořené nebo upravené pomocí tohoto průvodce.

Název souboru zásady zabezpečení

Při ukládání zásady zabezpečení zvolte umístění a název souboru s příponou XML. Zásadu zabezpečení je třeba uložit do umístění, ke kterému mají přístup správci, kteří pomocí Průvodce konfigurací zabezpečení tuto zásadu použijí.

Zobrazit zásadu zabezpečení

Kliknutím na tlačítko Zobrazit zásadu zabezpečení lze spustit program Prohlížeč SCW. Program Prohlížeč SCW umožňuje zobrazit před uložením zásady podrobné informace o zásadě.

Zahrnout šablony zabezpečení

Kromě nastavení vytvořených pomocí Průvodce konfigurací zabezpečení lze zahrnout do zásady zabezpečení nastavení zásady. Po kliknutí na tlačítko Zahrnout šablony zabezpečení můžete zahrnout do šablony zabezpečení dodatečná nastavení zásady. Pokud by některá nastavení v šabloně kolidovala s nastaveními vytvořenými pomocí Průvodce konfigurací zabezpečení, mají přednost nastavení z průvodce.

Použít zásadu zabezpečení

Zásadu zabezpečení můžete po jejím vytvoření nebo úpravě ihned použít kliknutím na přepínač Použít nyní na této stránce. Pokud chcete v zásadě provést změny nebo pokud nechcete zásadu zabezpečení použít na vybraný server, vyberte na této stránce přepínač Použít později. Jestliže se rozhodnete použít zásadu později, nebudou na vybraném serveru provedeny žádné změny. Pokud budete chtít zásadu zabezpečení použít, spusťte Průvodce konfigurací zabezpečení a na stránce Akce konfigurace klikněte na přepínač Použít stávající zásadu zabezpečení.

Aby byly zakázány následující služby, je nutné po použití zásady Průvodce konfigurací zabezpečení vybraný server restartovat:

  • Správa aplikací

  • Terminálová služba nebo služba Vzdálená plocha

  • Zvuk systému Windows

Po použití zásady se změní spouštěcí režim pro jednotlivé služby na hodnotu zadanou v zásadě zabezpečení. Aktuální stav těchto služeb se však nezmění až do restartování počítače.

Pokud zásada zabezpečení nastavuje výjimky pro aplikace nebo služby (tj. zásada zabezpečení je přidává do seznamu povolených výjimek) a tyto aplikace nebo služby byly spuštěny před spuštěním brány Windows Firewall s pokročilým zabezpečením, bude nutné počítač restartovat, aby tyto aplikace a služby pracovaly správně.

Jestliže zásada zabezpečení platí pro služby, které se nenacházejí v databázi konfigurace zabezpečení a byly místo toho zadány na stránkách Vybrat další služby nebo Práce s neurčenými službami Průvodce konfigurací zabezpečení, musí být vybraný server restartován, aby použitá zásada nabyla účinnosti.