V části Vítá vás Průvodce konfigurací zabezpečení můžete vybrat akce, které budou provedeny pro zásadu zabezpečení, vybrat použitý server a spravovat databázi konfigurace zabezpečení.