Správa čipu TPM pracuje s bezpečnostním hardwarem čipu TPM, který podporuje specifikace definované organizací TCG (Trusted Computing Group). Další informace naleznete na webové stránce organizace TCG (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69593 (stránka může být v angličtině)).

Zabezpečovací hardware TPM umožňuje použití dalších součástí a softwarových produktů, které chrání váš systém, nebo které šifrují data. Patří mezi ně například nástroj BitLocker Drive Encryption.

Pokud chcete lépe porozumět významu Správy čipu TPM a nástroje BitLocker, mohou být pro vás užitečné následující zdroje informací: