V zabezpečovacím hardwaru TPM (Trusted Platform Module) je integrován klíč SRK (Storage Root Key). Využívá se k ochraně klíčů TPM vytvořených aplikacemi, takže tyto klíče bez čipu TPM nelze použít.

Narozdíl od ověřovacího klíče (který je vždy vytvořen při výrobě čipu TPM), je kořenový klíč úložiště vytvořen při převzetí vlastnictví čipu TPM. To znamená, že když je vymazán čip TPM a vlastnictví přejde na nového vlastníka, je vytvořen nový kořenový klíč úložiště.

Klíč SRK definuje organizace TCG (Trusted Computing Group). Další informace získáte v dokumentu specifikace s přehledem architektury TCG na webu organizace TCG na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69584 (stránka může být v angličtině).

Další odkazy