Stejně jako u jakéhokoli jiného hesla i u hesla vlastníka čipu TPM (Trusted Platform Module) platí, že by se při podezření, že bylo heslo prozrazeno, mělo heslo změnit.

Pokud chcete ukončit platnost všech existujících klíčů, které byly vytvořeny před převzetím vlastnictví čipu TPM, můžete místo změny vlastnického hesla čip TPM vymazat.

Důležité informace

V důsledku vymazání čipu TPM může dojít ke ztrátě dat. Aby bylo možné se této ztrátě dat vyhnout, ujistěte se, zda máte k dispozici metodu obnovy pro data chráněná a šifrovaná čipem TPM.

Chcete-li uchovat všechny stávající klíče a data neporušené, ale současně chcete služby poskytované čipem TPM zakázat, je lépe místo změny hesla vlastníka čip TPM vypnout.

Další odkazy