V tomto kontrolním seznamu jsou uvedeny kroky, které je třeba provést při konfiguraci programu Program RD Web Access pro zpřístupnění aplikací Programy aplikací RemoteApp pomocí nástroje Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše.

Poznámka

Program Program RD Web Access je také možné nakonfigurovat pro poskytnutí přístupu k virtuálním plochám prostřednictvím nástroje Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše. Další informace najdete v nápovědě k nástroji Správce připojení k vzdálené ploše v systému Windows Server 2008 R2.

Úloha Referenční informace

Nakonfigurujte Programy aplikací RemoteApp na jednom nebo více serverech Hostitel relací vzdálené plochy (hostitel relací VP) ve vašem prostředí.

Konfigurace aplikací RemoteApp

Povolte Programy aplikací RemoteApp pro program Program RD Web Access.

Povolení aplikací RemoteApp pro webový přístup k vzdálené ploše

Nainstalujte službu role programu Program RD Web Access na server, na který se mají uživatelé připojovat pomocí webu, aby mohli přistupovat k aplikacím Programy aplikací RemoteApp.

Instalace služby role Webový přístup ke vzdálené ploše

Přidejte počítačový účet serveru Program RD Web Access do skupiny TS Web Access Computers na serveru Hostitel relací VP.

Naplnění skupiny zabezpečení TS Web Access Computers

Zadejte zdroj pro Programy aplikací RemoteApp, které budou k dispozici prostřednictvím nástroje Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše.

Konfigurace serveru programu RD Web Access pro nástroj Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše

Po dokončení úloh z tohoto kontrolního seznamu mohou uživatelé přistupovat k webovému serveru programu Program RD Web Access z intranetu. Chcete-li zpřístupnit server programu Program RD Web Access z internetu, proveďte úlohy v tématu Kontrolní seznam: Umožnění přístupu k aplikacím RemoteApp z internetu.

Důležité informace

Webový server programu Program RD Web Access je automaticky konfigurován pro použití protokolu SSL (Secure Sockets Layer) s certifikátem podepsaným svým držitelem. Ve výchozím nastavení není certifikát podepsaný svým držitelem považován za důvěryhodný a certifikáty podepsané svými držiteli jsou doporučovány pouze pro účely testování a vyhodnocení. Další informace o konfiguraci webového serveru programu Program RD Web Access pro použití důvěryhodného certifikátu, například certifikátu vystaveného důvěryhodnou veřejnou certifikační autoritou (CA), naleznete v tématu Zabezpečení webového přístupu ke vzdálené ploše (stránka může být v angličtině).


Obsah