Služba Vzdálená plocha poskytuje přesměrování tiskáren, které směruje tiskové úlohy ze serveru na tiskárnu připojenou ke klientskému počítači nebo ke sdílené tiskárně dostupné pro klientský počítač. Na serveru Hostitel relací VP můžete použít ovladač tiskárny Snadný tisk ze vzdálené plochy ke zjednodušení konfigurace tiskárny. Ovladač tiskárny Snadný tisk ze vzdálené plochy je užitečný, pokud na serveru Hostitel relací VP není nainstalovaný ovladač tiskárny odpovídající ovladači tiskárny v klientském počítači.

Ve výchozím nastavení se server Hostitel relací VP nejprve pokusí použít ovladač Snadný tisk ze vzdálené plochy. Pokud klientský počítač tento ovladač nepodporuje, vyhledá server odpovídající ovladač tiskárny na serveru. Na serveru Hostitel relací VP můžete nainstalovat odpovídající ovladač tiskárny nebo můžete vytvořit vlastní soubor mapování tiskárny.

Poznámka

Systém Windows Server 2008 ani Windows Server 2008 R2 nepodporuje obecný ovladač tiskárny serveru Hostitel relací VP.

Požadavky na klienta

Chcete-li použít ovladač tiskárny Snadný tisk ze vzdálené plochy, musí být v klientském počítači nainstalovány následující součásti:

 • Připojení ke vzdálené ploše 6.1

  Poznámka

  Klient Připojení ke vzdálené ploše 6.1 podporuje protokol Remote Desktop Protocol 6.1.

 • Minimálně Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1

  Poznámka

  Verze rozhraní Microsoft .NET Framework, která je součástí systému Windows Server 2008 a Windows Vista s aktualizací Service Pack 1, podporuje ovladač tiskárny Snadný tisk ze vzdálené plochy. Rozhraní Microsoft .NET Framework není vyžadováno pro vzdálené klienty se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2.

Konfigurace chování ovladače tiskárny

Chcete-li změnit výchozí chování ovladače tiskárny, můžete pomocí zásad skupiny upravit nastavení zásad Nejdříve použít ovladač tiskárny Snadný tisk ze vzdálené plochy . Toto nastavení zásad je uloženo v následujícím uzlu Konzoly pro správu zásad skupiny (GPMC):

Konfigurace počítače\Zásady\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Služba Vzdálená plocha\Hostitel relací vzdálené plochy\Přesměrování tiskárny

Poznámka

Pokud používáte Editor místních zásad skupiny, není položka Zásady součástí cesty uzlu.

Pomocí tohoto nastavení zásad skupiny můžete nakonfigurovat server Hostitel relací VP tak, aby provedl jeden z následujících postupů:

 • Použít jako první ovladač tiskárny Snadný tisk ze vzdálené plochy. Pokud se použití tohoto ovladače nezdaří, vyhledat odpovídající ovladač tiskárny. (Toto chování bude použito v případě, že povolíte nebo nenakonfigurujete nastavení zásad.)

 • Nejdříve vyhledat odpovídající ovladač tiskárny. Pokud se tento krok nezdaří, použít ovladač Snadný tisk ze vzdálené plochy. (Toto chování bude použito, pokud zakážete nastavení zásad.)

Příklad dalších nastavení zásad přesměrování tiskárny v tomto uzlu, které jsou v Editoru místních zásad skupiny k dispozici:

 • Nepovolit přesměrování tiskárny klienta

 • Nenastavovat výchozí klientskou tiskárnu na výchozí tiskárnu v relaci

 • Přesměrovat pouze výchozí klientskou tiskárnu

Chcete-li získat další informace o těchto nastaveních zásad, zobrazte popisy nastavení zásad v Konzole pro správu zásad skupiny nebo v Editoru místních zásad skupiny.

Další informace


Obsah