Virtualizace IP adresy vzdálené plochy umožňuje, aby byly připojením ke vzdálené ploše přiřazovány IP adresy pro jednotlivé relace nebo pro jednotlivé programy. To může být užitečné v případě, že program komunikuje se serverem, který umožňuje použít pro určitou IP adresu pouze jedno připojení. Před systémem Windows Server 2008 R2 byla každé relaci na serveru Hostitel relací VP přiřazena stejná IP adresa. V systému Windows Server 2008 R2 můžete použít funkci Virtualizace IP adresy vzdálené plochy k přiřazení IP adres podle relace nebo podle programu. Jestliže přiřadíte IP adresy pro více programů, budou sdílet IP adresu pro danou relaci. Pokud máte na serveru více síťových adaptérů, je třeba také zvolit síťový adaptér pro funkci Virtualizace IP adresy vzdálené plochy.

Funkce Virtualizace IP adresy vzdálené plochy se konfiguruje pomocí nástroje Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy. Na kartě Virtualizace IP VP nástroje Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy lze provádět následující akce:

 • Povolení nebo zakázání funkce Virtualizace IP adresy vzdálené plochy.

 • Výběr síťového adaptéru pro použití s funkcí Virtualizace IP adresy vzdálené plochy.

 • Konfigurace funkce Virtualizace IP adresy vzdálené plochy na režim podle relace nebo podle programu.

 • Je-li funkce Virtualizace IP adresy vzdálené plochy konfigurována pro použití podle jednotlivých programů, lze zadat seznam programů, které funkce Virtualizace IP adresy vzdálené plochy může používat.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators na hostitelském serveru relací VP, který chcete nakonfigurovat, nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními. Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Postup konfigurace nastavení virtualizace IP adresy vzdálené plochy
 1. Na hostitelském serveru relací VP spusťte nástroj Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy. Chcete-li spustit nástroj Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu, přejděte na položku Vzdálená plocha a potom klikněte na položku Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy.

 2. V části Upravit nastavení v sekci Virtualizace IP VP dvakrát klikněte na položku Virtualizace IP.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti klikněte na kartu Virtualizace IP VP.

 4. Pokud chcete funkci Virtualizace IP adresy vzdálené plochy povolit nebo zakázat, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zaškrtnutím políčka Povolit virtualizaci IP funkci Virtualizace IP adresy vzdálené plochy povolte.

  • Zrušením zaškrtnutí políčka Povolit virtualizaci IP funkci Virtualizace IP adresy vzdálené plochy zakažte.

 5. Chcete-li vybrat síťový adaptér pro použití s funkcí Virtualizace IP adresy vzdálené plochy, vyberte v seznamu Vybrat síťový adaptér pro použití pro virtualizaci IP příslušný síťový adaptér.

 6. Pokud chcete vybrat režim funkce Virtualizace IP adresy vzdálené plochy, v části Režim virtualizace IP:

  • Klikněte na možnost Relace, chcete-li funkci Virtualizace IP adresy vzdálené plochy nakonfigurovat na režim podle relace.

  • Klikněte na možnost Program, chcete-li funkci Virtualizace IP adresy vzdálené plochy nakonfigurovat na režim podle programu.

 7. Pokud chcete přiřadit programy, které budou funkci Virtualizace IP adresy vzdálené plochy používat, klikněte v části Přiřadit virtuální IP adresy k těmto programům na tlačítko Přidat program.


Obsah