Vytvoření struktury nestandardní mapy

Vytvoření struktury nestandardní mapy
  • Na příkazovém řádku zadejte následující:

    nismap create –i fieldNumber –g  "separator" mapName

V následující tabulce jsou popsány argumenty použité s příkazem nismap k vytvoření nestandardní struktury mapy.

Argument Popis

fieldNumber

Číslo pole obsahující klíč k mapě.

"separator"

Znak uvedený v uvozovkách použitý k oddělení polí. Pokud chcete jako oddělovač použít mezeru, zadejte mezeru do uvozovek (" "). Příklad:

nismap create –i 1 –g " " Phones

Vytvoří mapu nazvanou Telefony, ve které je pole klíče první pole a znak oddělovače je mezera. Lze použít také ostatní prázdné znaky, například tabulátor.

mapName

Název mapy.

Poznámka

Tento postup nemá žádnou metodu pro rozhraní systému Windows. Po vytvoření struktury ji již nelze odstranit. Tato struktura se vztahuje na všechny domény NIS, takže je důležité zajistit, aby byl formát konzistentní pro všechny domény NIS. Jako oddělovač polí nepoužívejte znak hash (#), protože tento znak se používá ve standardních mapách k označení začátku komentáře.

Další odkazy


Obsah