Změna podřízeného serveru na hlavní server

Použití rozhraní systému Windows

Změna podřízeného serveru na hlavní server v systému Windows
 1. Otevřete konzolu MMC služby Správa identit pro systém UNIX tak, že kliknete na tlačítko Start, přejdete na příkaz Nástroje pro správu a potom kliknete na položku Správa identit pro systém UNIX.

  Konzolu MMC služby Správa identit pro systém UNIX můžete rovněž otevřít z konzoly Správce serveru rozbalením položky Role a potom Active Directory Domain Services v podokně hierarchie a následným výběrem položky Správa identit pro systém UNIX.

 2. Pokud je to třeba, připojte se k počítači, který chcete spravovat.

 3. Ve stromu konzoly klikněte na položku Server pro službu NIS a zobrazte seznam domén NIS (Network Information Service).

 4. Vyberte doménu, kterou chcete upravit.

 5. V okně podrobností klikněte na položku Servery NIS, vyberte server systému Windows, který chcete nastavit jako nový hlavní server, a klikněte na tlačítko Zvýšit úroveň.

Poznámka

Chcete-li otevřít službu Správa identit pro systém UNIX, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, na položku Správa identit pro systém UNIX a pak klikněte na položku Správa identit pro systém UNIX. Jako hlavní server je možné nastavit pouze řadič domény systému Active Directory Domain Services. Pokud změníte podřízený server na hlavní server, změní se předchozí hlavní server automaticky na podřízený server.

Použití příkazového řádku

Změna podřízeného serveru na hlavní server pomocí příkazového řádku
 • Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete změnit hlavní server na podřízený server, zadejte na příkazovém řádku:

   nisadmin [server] mkslave –m newMaster–d domainName –u username–p password

  • Případně, pokud chcete změnit podřízený server na hlavní server, zadejte na příkazovém řádku:

   nisadmin [server] mkmaster –d domainName–u username –p password

Následující zástupné symboly jsou argumenty, které se používají s příkazem nisadmin pro změnu podřízeného serveru na hlavní server nebo hlavního serveru na podřízený server.

Argument Popis

server

Server řadiče domény, který hostuje službu Active Directory. Není-li zadán, bude použit aktuální server.

newMaster

Název nového hlavního serveru požadovaný pro příkaz mkslave.

domainName

Název domény, ve které změnu provádíte.

username

Jméno uživatele, který má oprávnění správce na serveru, který má být změněn, pokud se liší od aktuálního uživatele.

password

Heslo pro uživatele, který má na serveru určeném ke změně oprávnění správce. Pokud není heslo zadáno, zobrazí se výzva k jeho zadání.

Poznámka

Pokud chcete zobrazit úplnou syntaxi příkazu, zadejte do příkazového řádku příkaz nisadmin /?.

Další informace o použití příkazového řádku k provedení tohoto postupu naleznete v tématu nisadmin.

Další odkazy


Obsah