Správce systémových prostředků můžete nakonfigurovat tak, aby odesílal e-mailová oznámení na zápis konkrétních událostí do protokolu událostí.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními.

Konfigurace možností oznámení
 1. Spusťte Správce systémových prostředků. Chcete-li spustit nástroj Správce systémových prostředků, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a klikněte na položku Správce systémových prostředků.

 2. V dialogovém okně Připojit k počítači vyberte možnost Tento počítač a poté klikněte na tlačítko Připojit.

 3. Ve stromu konzoly klikněte pravým tlačítkem myši na položku Správce systémových prostředků (místní počítač) a klikněte na příkaz Vlastnosti.

 4. V dialogovém okně Správce systémových prostředků - vlastnosti na kartě Oznámení zaškrtněte políčko Povolit oznámení e-mailem.

 5. Do pole Upozornit tyto e-mailové aliasy zadejte svou e-mailovou adresu včetně názvu domény (například spravce_site@contoso.com).

  Poznámka

  Chcete-li přidat více e-mailových adres, na které má být odesíláno oznámení, oddělte jednotlivé adresy středníkem.

 6. V části Použít tento server SMTP zadejte název NetBIOS nebo úplný název domény (FQDN) serveru SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

 7. V části Vybrat zprávy protokolu událostí vyberte jednu nebo více událostí. Chcete-li zobrazit seznam událostí, rozbalte položky Chyba, Upozornění nebo Informace.

  • Pokud vyberete možnost Chyba, Upozornění nebo Informace, budou zahrnuty všechny jednotlivé události v této kategorii.

  • Chcete-li vymazat všechny jednotlivé události v kategorii, vyberte kategorii znovu.

  • Chcete-li vybrat jednotlivé události, rozbalte kategorii a potom vyberte požadované události.

 8. Po dokončení výběru událostí klikněte na tlačítko OK.


Obsah