Element Oplysninger

Navn på køalias

Her kan du angive det alias, som du vil oprette.

Formatnavn

Her kan du angive formatnavnet på den destination, som det nye alias peger på.

Der kan angives ethvert formatnavn med et element. Følgende er mulige eksempler på gyldige formatnavne:

PUBLIC=308fb580-1eb2-11ca-923b-08002b1075a7

PRIVATE=ae0c5671-f190-12ce-ae10-00dd0114290f\0000000d

DIRECT=os:comp1\private$\q1

DIRECT=http://www.<domænenavn>.com\msmq\pubq1

Bemærk!

I eksemplet, som beskriver brug af http, er <domænenavn> en pladsholder for det faktiske domænenavn, som bruges.


Indholdsfortegnelse