Element Oplysninger

Gruppe- eller brugernavne

Viser en liste over brugere og grupper, som har tildelte tilladelser for dette objekt. Tilladelserne for den fremhævede gruppe eller bruger vises på listen. Klik på Tilføj for at tilføje brugere og grupper, som du vil tildele tilladelser til. Klik på Fjern for at fjerne den markerede tilladelsesangivelse. Der kan være mere end en tilladelsesangivelse, som er knyttet til en bruger eller gruppe.

Tilladelser for <gruppe eller bruger>

Viser en liste over tilladelser, som du kan tillade eller afvise for hver bruger eller gruppe. Marker eller fjern markeringen fra det pågældende afkrydsningsfelt for at tillade eller afvise tilladelsen Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er tilladelsen nedarvet. Hvis knappen Avanceret er tilgængelig, kan du klikke på den for at få vist yderligere tilladelser eller oplysninger om nedarvede tilladelser.

Vigtigt!

Når du bruger knappen Anvend på til at styre nedarvede tilladelser, er det ikke kun det angivne objekt, der arver den pågældende adgangskontrolpost, men alle underordnede objekter modtager også en kopi af den pågældende adgangskontrolpost. De underordnede objekter, der ikke er angivet i feltet Anvend på, modtager en kopi af adgangskontrolposten, men den implementeres ikke. Hvis der er mange objekter, som modtager kopier af adgangskontrolposten, kan den øgede mængde data medføre alvorlige problemer med ydeevnen på netværket.


Indholdsfortegnelse