Element Detaljer

Navn

Viser køens navn.

Type-id

Viser køtypens id, der angiver, hvilken type tjeneste eller funktion køen leverer.

Begræns meddelelseslagring til (KB)

Angiver, om meddelelseskvoten for den markerede kø skal aktiveres.

Her kan du skrive den samlede størrelse (i kilobyte) på alle de meddelelser, der kan gemmes i køen.

Når størrelsen på meddelelseslageret har nået køens grænse, kan der ikke sendes meddelelser til køen, før den kumulative størrelse på alle meddelelserne i køen er faldet til under den angivne grænse.

Godkendt

Angiver, om køen kun accepterer godkendte meddelelser.

Beskyttelsesniveau

Viser køens beskyttelsesniveau, dvs. om den accepterer meddelelser, der er krypteret, dekrypteret eller begge dele. Hvis køen må acceptere både krypterede og dekrypterede meddelelser, skal du klikke på Valgfri. Hvis køen kun må acceptere krypterede meddelelser, skal du klikke på Brødtekst. Hvis køen kun må acceptere dekrypterede meddelelser, skal du klikke på Ingen.

Aktiveret

Angiver, om destinationsjournalføring er aktiveret for køen.

Begræns journallagring til (KB)

Angiver, om journalmeddelelseskvoten for den markerede kø skal aktiveres.

Her kan du skrive den samlede størrelse (i kilobyte) på alle de journalmeddelelser, der kan gemmes i køen.

Når størrelsen på journallageret har nået køens grænse, ophører destinationsjournalføringen, indtil den kumulative størrelse på alle journalmeddelelserne i journalkøen er faldet til under den angivne grænse.


Indholdsfortegnelse