Alle de udløsere, der er oprettet på den lokale computer, er angivet i detaljeruden i Computeradministration. Du kan få vist listen ved at klikke på Udløsere i konsoltræet under mappen Udløsere. Om hver udløser vises følgende oplysninger som standard i detaljeruden:

 • Udløsernavn

 • Navn på den overvågede kø

 • Antal regler, der er vedhæftet til udløseren

 • Om udløseren er aktiveret

 • Om udløseren er serienummereret

 • Meddelelsesbehandlingstype

Før du opretter en udløser, skal du bekræfte, at den konto, tjenesten MSMQ skal køre under, har fået tildelt de nødvendige tilladelser. Tilladelserne Vis meddelelse og Modtag meddelelse kræves til alle eksisterende køer, der skal knyttes til udløsere, som har behandlingstypen hentning eller transaktionshentning.

Når en udløser er oprettet, kan du vedhæfte eksisterende regler til den.

Oprette udløsere

Sådan oprettes udløsere
 1. Åbn Computeradministration.

 2. Højreklik på Udløsere i konsoltræet under mappen Udløsere.

  Hvor?

  • Computeradministration/Tjenester og programmer/MSMQ/Udløsere/Udløsere

 3. Peg på Ny, og klik derefter på Udløser.

 4. Skriv et navn til den nye udløser i Udløsernavn på den første side i dialogboksen Ny udløser.

 5. Hvis du vil angive en brugerdefineret kø som overvåget kø, skal du i Navn på køsti skrive stien til den kø, udløseren skal knyttes til, med syntaksen Computernavn\Kønavn eller syntaksen .\Kønavn til den lokale computer (brug ikke formatnavne). Du kan også klikke på navnet på en automatisk oprettet kø på computeren.

 6. Marker Visning, Hentning eller Transaktionshentning for at angive meddelelsesbehandlingstypen.

 7. Marker afkrydsningsfeltet Aktiveret for at konfigurere udløseren som aktiveret. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiveret for at konfigurere den som deaktiveret.

 8. Marker afkrydsningsfeltet Serienummereret for at konfigurere udløseren som serienummereret, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Serienummereret for at konfigurere udløseren som ikke-serienummereret, og klik derefter på Næste.

 9. Marker en regel på listen Regler i dialogboksen Ny udløser for at vedhæfte en eksisterende regel til udløseren, og klik derefter på Vedhæft.

 10. Hvis du vil fjerne en regel fra en udløser, skal du markere reglen på listen Vedhæftede regler og derefter klikke på Fjern.

 11. Hvis du vil ændre den rækkefølge, reglerne testes i i forbindelse med udløserne, skal du klikke på knapperne Op og Ned.

 12. Klik på Udfør, når du har den ønskede liste med vedhæftede regler.

Yderligere overvejelser

 • Hvis du vil åbne Computeradministration på Windows® 7, skal du klikke på Start, højreklikke på Computer og derefter klikke på Administrer.

 • Hvis du vil åbne Computeradministration på Windows Server® 2008 R2, skal du klikke på Start, klikke på Alle programmer, klikke på Administration og derefter klikke på Computeradministration.

 • Du kan også udføre denne procedure fra mappen Udløsere under en overvåget kø i konsoltræet ved at åbne dialogboksen Ny udløser og benytte følgende fremgangsmåde: Højreklik på Udløsere, peg på Ny, og klik derefter på Udløser. I dette tilfælde bliver køen automatisk den overvågede kø.

 • Når du har skrevet navnet på en brugerkø, som udløseren skal knyttes til, i Navn på køsti, bekræftes køens eksistens. Hvis en kø med det angivne navn ikke findes, vises en fejlmeddelelse.

 • Udløsere kan være serienummererede eller ikke-serienummererede. En serienummereret udløser tester betingelserne for alle de regler, der er knyttet til den i hver meddelelse. Den udfører alle de relevante handlinger, før den går videre til den næste meddelelse i den rækkefølge, meddelelserne ankommer i. Overførselshastigheden er dog lavere end ved ikke-serienummererede udløsere, fordi meddelelserne behandles én ad gangen.

  Ikke-serienummererede udløsere tillader en højere overførselshastighed, men det kan ske, at en given handling ikke bliver udført på meddelelserne i den rækkefølge, de ankommer i. Dette sker f.eks., når flere meddelelser behandles samtidig. Hvis du opretter flere udløsere til en bestemt kø, og mindst en af dem er serienummereret, vil alle udløserne opføre sig som serienummererede udløsere, selvom de ikke er defineret som serienummererede. Udløsere med behandlingstypen transaktionshentning kan kun være serienummererede. Hvis meddelelsernes behandlingsrækkefølge er vigtig, er det bedre kun at bruge en enkelt udløser pr. kø og aktivere indstillingen Serienummereret, fordi den rækkefølge, udløserne aktiveres i, er tilfældig. En meddelelses GUID (globally unique identifier) påvirker ikke rækkefølgen.

 • Som standard kører tjenesten MSMQ-udløsere under netværkstjenestekontoen. Når tjenesten MSMQ-udløsere kører under netværkstjenestekontoen, anvender den ikke skrivebordet. Hvis denne funktion er nødvendig, kan du konfigurere tjenesten MSMQ-udløsere til at køre under den lokale systemkonto og aktivere adgangen via skrivebordet i Computeradministration. Som en sikkerhedsmæssig tommelfingerregel skal du ikke ændre standardkontoen til en mindre sikker konto, medmindre det er absolut nødvendigt. Tjenesten MSMQ-udløsere skal køre under en konto med administratortilladelser.

 • Eksekverbare filer, som aktiveres af udløsere, aktiveres med de samme sikkerhedsrettigheder som de filer, der er tildelt til tjenesten MSMQ-udløsere.

 • Når du sletter en kø, bliver de udløsere, der er knyttet til den pågældende kø, ikke slettet. Hvis du senere opretter en ny kø med det samme navn, bruges eventuelle eksisterende udløsere af denne kø. Tjenesten MSMQ-udløsere overvåger dog ikke denne nyoprettede kø, før computeren genstartes, eller før de tilknyttede udløsere deaktiveres og derefter aktiveres igen. Du kan finde oplysninger om, hvordan du indstiller den aktiverede eller deaktiverede egenskab for en udløser, i Vise eller skifte egenskaber for udløsere og regler for udløsere.

Yderligere referencer


Indholdsfortegnelse