Element Oplysninger

Standardlevetid for en meddelelse i netværket

Her kan du angive det maksimale tidsrum (i timer eller dage), som en meddelelse må være om at nå sin destinationskø, før den placeres i en kø til uanbringelige meddelelser.

Denne værdi kaldes TTRQ (time-to-reach-queue).

Her kan du angive de måleenheder, du vil bruge til den tilhørende værdi for standardlevetid for en meddelelse i netværket.

Du kan også vælge en ny indstilling ved at klikke på rullepilene. Du kan angive værdien i sekunder, minutter, timer eller dage.


Indholdsfortegnelse