Element Detaljer

Parameter

Klik på en parameter på listen over understøttede parametre.

Konstantværdi

Her kan du skrive en værdi for en strengkonstant eller en numerisk konstant.

Aktiveringsparametre

Viser en liste over de meddelelsesparametre, der sendes til det aktiverede enkeltstående eksekverbare program eller den aktiverede COM-komponent (Component Object Model). Parametrene angives i den rækkefølge, de overføres til programmet i.

Tilføj

Føjer den parameter, der er markeret i Parametre, til listen over aktiveringsparametre.

Fjern

Fjerner den parameter, der er markeret i Aktiveringsparametre, fra listen.

Op

Flytter den parameter, der er markeret i Aktiveringsparametre, til toppen af listen. Den rækkefølge, parametrene til en COM-komponent eller et enkeltstående eksekverbart program overføres til programmet i, ændres.

Ned

Flytter den parameter, der er markeret i Aktiveringsparametre, til bunden af listen. Den rækkefølge, parametrene til en COM-komponent eller et enkeltstående eksekverbart program overføres til programmet i, ændres.


Indholdsfortegnelse