Μπορείτε να ανοίξετε και να προβάλετε ένα αρχείο καταγραφής το οποίο έχει αρχειοθετηθεί με χρήση της Προβολής συμβάντων. Μπορείτε να ανοίξετε πολλά αποθηκευμένα αρχεία καταγραφής και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά οποτεδήποτε στο δέντρο κονσόλας. Ένα αρχείο καταγραφής που έχει ανοίξει στην Προβολή συμβάντων είναι δυνατό να κλείσει χωρίς να διαγραφούν οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο αρχείο καταγραφής.

Για να ανοίξετε ένα αποθηκευμένο αρχείο καταγραφής συμβάντων
 1. Εκκινήστε την Προβολή συμβάντων.

 2. Από το μενού Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα αποθηκευμένου αρχείου καταγραφής.

 3. Στο πλαίσιο Διερεύνηση σε, επιλέξτε το φάκελο στον οποίο βρίσκεται το αρχείο καταγραφής.

 4. Επιλέξτε το αρχείο καταγραφής και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 5. (Προαιρετικά) Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για το αρχείο καταγραφής στο δέντρο κονσόλας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπάρχον όνομα του αρχείου καταγραφής.

  Σημείωση

  Εάν πληκτρολογήσετε ένα όνομα το οποίο είναι διαφορετικό από το όνομα αρχείου καταγραφής, το όνομα χρησιμοποιείται μόνο για την αντιπροσώπευση του αρχείου καταγραφής στο δέντρο κονσόλας και δεν αλλάζει το όνομα του αρχείου καταγραφής.

 6. (Προαιρετικό) Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το αρχείο καταγραφής. Η περιγραφή θα εμφανιστεί στο κεντρικό παράθυρο όταν κάνετε κλικ στο γονικό φάκελο του αρχείου καταγραφής στο δέντρο κονσόλας.

 7. (Προαιρετικά) Κάντε κλικ στην επιλογή Νέος φάκελος, πληκτρολογήστε το όνομα για το φάκελο όπου θα εντοπιστεί το ανοιχτό αρχείο καταγραφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εάν δεν επιλέξετε ένα γονικό φάκελο, ο νέος φάκελος θα τοποθετηθεί στο φάκελο "Αποθηκευμένα αρχεία καταγραφής".

 8. (Προαιρετικά) Εάν είστε διαχειριστής του υπολογιστή, μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Όλοι οι χρήστες εάν δεν θέλετε το ανοιχτό αρχείο καταγραφής να είναι διαθέσιμο σε άλλους χρήστες όταν εκκινείται η Προβολή συμβάντων. Εάν δεν καταργήσετε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου, το ανοικτό αρχείο καταγραφής θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες και δεν θα μπορούν να το καταργήσουν από το δέντρο κονσόλας παρά μόνο εάν έχουν δικαιώματα διαχειριστή.

 9. Επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να τοποθετηθεί το αρχείο καταγραφής στο δέντρο κονσόλας. Πρέπει να τοποθετήσετε το αρχείο καταγραφής στο φάκελο "Αποθηκευμένα αρχεία καταγραφής" ή σε έναν νέο φάκελο κάτω από το φάκελο "Αποθηκευμένα αρχεία καταγραφής".

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Μπορείτε να κλείσετε ένα αρχείο καταγραφής διαγράφοντας το από το δέντρο κονσόλας.

Σημαντικό

Όταν διαγράφετε το αρχείο καταγραφής, το καταργείτε μόνο από το δέντρο κονσόλας. Δεν διαγράφετε το αρχείο καταγραφής από το σύστημα.

Για να καταργήσετε ένα ανοικτό αρχείο καταγραφής από το δέντρο κονσόλας
 1. Εκκινήστε την Προβολή συμβάντων εάν δεν εκτελείται ήδη.

 2. Επιλέξτε το αρχείο καταγραφής που θέλετε να καταργήσετε από το δέντρο κονσόλας.

 3. Στο μενού Ενέργειες, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή. Επίσης, μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ στο αρχείο καταγραφής στο δέντρο κονσόλας και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην εντολή Διαγραφή ή μπορείτε να κάνετε κλικ στο αρχείο καταγραφής στο δέντρο κονσόλας και να πατήσετε το πλήκτρο Διαγραφή.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Πρόσθετοι πόροι


Πίνακας περιεχομένων