Τα αρχεία καταγραφής συμβάντων αποθηκεύονται σε αρχεία. Τα αρχεία αυτά έχουν ένα προεπιλεγμένο μέγιστο μέγεθος, το οποίο μπορείτε να αλλάξετε. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας των Windows ή μια γραμμή εντολών.

Για να ορίσετε το μέγιστο μέγεθος αρχείου καταγραφής χρησιμοποιώντας το περιβάλλον Windows
  1. Εκκινήστε την Προβολή συμβάντων.

  2. Στο δέντρο της κονσόλας, μεταβείτε και επιλέξτε το αρχείο καταγραφής συμβάντων που θέλετε να διαχειριστείτε.

  3. Από το μενού Ενέργεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  4. Στην περιοχή Μέγιστο μέγεθος αρχείου καταγραφής (KB), χρησιμοποιήστε τον έλεγχο αυξομείωσης για να ορίσετε την επιθυμητή τιμή και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση

Το μέγεθος του αρχείου καταγραφής πρέπει να είναι πολλαπλάσιο των 64KB και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 1024KB. Εάν πληκτρολογήσετε ένα μέγεθος αρχείου καταγραφής αντί να χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο αυξομείωσης, αυτό θα στρογγυλοποιηθεί στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο των 64KB.

Για να ορίσετε το μέγιστο μέγεθος αρχείου καταγραφής χρησιμοποιώντας μια γραμμή εντολών
  1. Για να ανοίξετε μία γραμμή εντολών κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, στη συνέχεια στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε cmd και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  2. Πληκτρολογήστε την εξής εντολή:

    wevtutil sl <LogName> /ms:<MaxSizeInBytes>

Για να προβάλετε την πλήρη σύνταξη για αυτήν την εντολή, στην γραμμή εντολών πληκτρολογήστε:

wevtutil sl -?

Πρόσθετα ζητήματα

  • Πρέπει να είστε μέλος της ομάδας Administrators για να ορίσετε μέγιστο μέγεθος αρχείου καταγραφής.

  • Εάν ορίσετε ένα μέγιστο μέγεθος αρχείου καταγραφής που είναι μικρότερο από το τρέχον μέγεθος του αρχείου καταγραφής, το μέγιστο μέγεθος θα εφαρμοστεί μόνο μετά την απαλοιφή του αρχείου καταγραφής.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων