Μόλις επιλέξετε το σύνολο συμβάντων που σάς ενδιαφέρουν, η Προβολή συμβάντων σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε τον τρόπο παρουσίασης αυτών των συμβάντων. Μπορείτε να ταξινομήσετε και να κατηγοριοποιήσετε συμβάντα και τις ιδιότητές τους με διάφορους τρόπους, όπως περιγράφεται στα παρακάτω θέματα:


Πίνακας περιεχομένων