Η Προβολή συμβάντων είναι ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC) το οποίο σας επιτρέπει να αναζητάτε και να διαχειρίζεστε αρχεία καταγραφής συμβάντων. Αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για να εποπτεύετε την καλή κατάσταση των συστημάτων και να αντιμετωπίζετε προβλήματα όταν αυτά προκύπτουν. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την Προβολή συμβάντων, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Προβολή συμβάντων.

Η Προβολή συμβάντων σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε τις εξής εργασίες:

  • Προβολή συμβάντων από πολλά αρχεία καταγραφής συμβάντων

  • Αποθήκευση χρήσιμων φίλτρων συμβάντων ως προσαρμοσμένων προβολών που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν

  • Προγραμματισμός μιας εργασίας που εκτελείται σε απόκριση ενός συμβάντος

  • Δημιουργία και διαχείριση εγγραφών συμβάντων

Προβολή συμβάντων από πολλά αρχεία καταγραφής

Όταν χρησιμοποιείτε την Προβολή συμβάντων για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος, πρέπει να εντοπίσετε τα συμβάντα που σχετίζονται με το πρόβλημα, ανεξαρτήτως του αρχείου καταγραφής συμβάντων στο οποίο εμφανίζονται. Η Προβολή συμβάντων σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε φίλτρο για συγκεκριμένα συμβάντα σε πολλά αρχεία καταγραφής. Έτσι διευκολύνεται η εμφάνιση όλων των συμβάντων που ενδεχομένως σχετίζονται με το πρόβλημα που ερευνάτε. Για να καθορίσετε ένα φίλτρο που καλύπτει πολλά αρχεία καταγραφής, πρέπει να δημιουργήσετε προσαρμοσμένη προβολή.

Για λεπτομερή βοήθεια σχετικά με τη δημιουργία προσαρμοσμένων προβολών, ανατρέξτε στο εξής θέμα:

Προσαρμοσμένες προβολές πολλών χρήσεων

Όταν εργάζεστε με αρχεία καταγραφής συμβάντων, η κύρια πρόκληση είναι να περιορίσετε το σύνολο των συμβάντων μόνο σε αυτά που σάς ενδιαφέρουν. Κάποιες φορές αυτό είναι εύκολο. Άλλες φορές απαιτείται μεγάλη προσπάθεια, η οποία μένει άκαρπη αν δεν υπάρχει τρόπος να αποθηκεύσετε την προβολή του αρχείου καταγραφής, το οποίο εργαστήκατε τόσο σκληρά για να δημιουργήσετε. Η Προβολή συμβάντων υποστηρίζει την ιδέα των προσαρμοσμένων προβολών. Αφού έχετε υποβάλει ερωτήματα και έχετε βρει τον τρόπο να περιοριστείτε μόνο στα συμβάντα που θέλετε να αναλύσετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτή την εργασία ως προβολή με όνομα, η οποία θα είναι διαθέσιμη προς χρήση στο μέλλον. Μπορείτε ακόμη και να πραγματοποιήσετε εξαγωγή της προβολής και να την χρησιμοποιήσετε σε άλλους υπολογιστές ή να την μοιραστείτε με άλλα άτομα.

Για λεπτομερή βοήθεια για εργασίες σχετικά με προβολές, ανατρέξτε στα εξής θέματα:

Ενοποίηση με το Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Χρησιμοποιώντας την Προβολή συμβάντων, μπορείτε εύκολα να αυτοματοποιήσετε τις αποκρίσεις σε συμβάντα. Η Προβολή συμβάντων συνδυάζεται με το Χρονοδιάγραμμα εργασιών, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να κάνετε δεξιό κλικ στα περισσότερα συμβάντα για να ξεκινήσει ο προγραμματισμός μιας εργασίας που θα εκτελεστεί μόλις το συμβάν αυτό καταγραφεί αργότερα.

Για λεπτομερή βοήθεια για σχετικές εργασίες με συμβάντα, ανατρέξτε στα εξής:

Εγγραφές συμβάντων

Μπορείτε να συλλέξετε συμβάντα από απομακρυσμένους υπολογιστές και να τα αποθηκεύσετε τοπικά, καθορίζοντας εγγραφές συμβάντων.

Για λεπτομερή βοήθεια σχετικά με τις εγγραφές συμβάντων, ανατρέξτε στο εξής θέμα:


Πίνακας περιεχομένων