Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Προβολή συμβάντων για να διαχειριστείτε διάφορες πτυχές των αρχείων καταγραφής συμβάντων. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει: να μεταβείτε και να επιλέξετε το αρχείο καταγραφής συμβάντων προς διαχείριση, να κάνετε δεξιό κλικ και να επιλέξετε τις Ιδιότητες για πρόσβαση στο πλαίσιο διαλόγου ιδιοτήτων, και στη συνέχεια να ενημερώσετε τις κατάλληλες τιμές.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες διαχείρισης αρχείου καταγραφής χρησιμοποιώντας την Προβολή συμβάντων:

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο wevtutil.exe της γραμμής εντολών για να διαχειριστείτε τα αρχεία καταγραφής συμβάντων. Όπου εφαρμόζεται, τα προηγούμενα θέματα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της εργασίας από τη γραμμή εντολών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο wevtutil.exe της γραμμής εντολών, πληκτρολογήστε wevtutil /? σε μια γραμμή εντολών.


Πίνακας περιεχομένων