Οι προσαρμοσμένες προβολές μοιάζουν με φίλτρα που έχουν λάβει όνομα και έχουν αποθηκευτεί. Μετά τη δημιουργία και αποθήκευση μιας προσαρμοσμένης προβολής, έχετε τη δυνατότητα να την ξαναχρησιμοποιήσετε χωρίς να δημιουργήσετε ξανά το υποκείμενο φίλτρο. Για να ξαναχρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή, μεταβείτε στην κατηγορία Προσαρμοσμένες προβολές στο δέντρο της κονσόλας και επιλέξτε το όνομα της προσαρμοσμένης προβολής. Επιλέγοντας την προσαρμοσμένη προβολή, εφαρμόζετε το υποκείμενο φίλτρο και εμφανίζονται τα αποτελέσματα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εισαγωγή και εξαγωγή προσαρμοσμένων προβολών, με τη δυνατότητα κοινής χρήσης μεταξύ χρηστών και υπολογιστών.

Τα θέματα που ακολουθούν περιγράφουν πώς να δημιουργήσετε και να διαχειρίζεστε προσαρμοσμένες προβολές:


Πίνακας περιεχομένων