Τα αναλυτικά αρχεία καταγραφής και τα αρχεία καταγραφής εντοπισμού σφαλμάτων είναι απενεργοποιημένα και κρυφά από προεπιλογή. Για να εργαστείτε με αυτά τα αρχεία, πρέπει πρώτα να τα κάνετε ορατά στο περιβάλλον χρήστη.

Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε αναλυτικά αρχεία καταγραφής και αρχεία καταγραφής εντοπισμού σφαλμάτων
  1. Εκκινήστε την Προβολή συμβάντων.

  2. Κάντε κλικ στο μενού "Προβολή". Εάν είναι επιλεγμένη η Εμφάνιση αναλυτικών αρχείων καταγραφής και αρχείων καταγραφής εντοπισμού σφαλμάτων, τα αναλυτικά αρχεία καταγραφής και αρχεία καταγραφής εντοπισμού σφαλμάτων είναι ήδη ορατά. Δεν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ενέργειες. Εάν δεν είναι επιλεγμένη η Εμφάνιση αναλυτικών αρχείων καταγραφής και αρχείων καταγραφής εντοπισμού σφαλμάτων, επιλέξτε Εμφάνιση αναλυτικών αρχείων καταγραφής και αρχείων καταγραφής εντοπισμού σφαλμάτων για να κάνετε ορατά αυτά τα αρχεία καταγραφής. Σημειώστε ότι πρέπει να εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου αριστερά της επιλογής του μενού.


Πίνακας περιεχομένων