Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Προβολή Συμβάντων ή την εντολή wevtutil σε μια γραμμή εντολών για να διαχειριστείτε τα αρχεία καταγραφής συμβάντων σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή.

Για να χρησιμοποιήσετε την Προβολή Συμβάντων για να διαχειριστείτε τα αρχεία καταγραφής συμβάντων σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή
 1. Εκκινήστε την Προβολή συμβάντων.

 2. Κάντε κλικ στον ριζικό κόμβο, για παράδειγμα Προβολή συμβάντων (Τοπική), στο δέντρο της κονσόλας.

 3. Από το μενού Ενέργεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με άλλον υπολογιστή.

 4. Στην περιοχή Άλλος υπολογιστής, πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση IP του απομακρυσμένου υπολογιστή.

 5. (Προαιρετικά) Επιλέξτε Σύνδεση ως άλλος χρήστης, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός χρήστη, πληκτρολογήστε το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Για να χρησιμοποιήσετε την εντολή wevtutil για να διαχειριστείτε τα αρχεία καταγραφής συμβάντων σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή
 1. Για να ανοίξετε το παράθυρο γραμμής εντολών, κάντε κλικ στην Έναρξη, επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε cmd και πατήστε Enter.

 2. Πληκτρολογήστε την εξής εντολή στο παράθυρο γραμμής εντολών:

  wevtutil <command> /r:<remote_computer_name>
 3. (Προαιρετικά) Για να διαχειριστείτε αρχεία καταγραφής συμβάντων σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή ως διαφορετικός χρήστης, πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή στο παράθυρο της γραμμής εντολών:

  wevtutil <command> /r:<remote_computer_name> /u:<user_name> /p:<password> 

Πρόσθετα ζητήματα

 • Πρέπει να ενεργοποιήσετε την εξαίρεση του Τείχους προστασίας των Windows Απομακρυσμένη διαχείριση αρχείου καταγραφής συμβάντων στον απομακρυσμένο υπολογιστή με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

 • Μπορείτε να πληκτρολογήσετε eventvwr <remote_computer_name> σε μια γραμμή εντολών για να εκκινήσετε την Προβολή συμβάντων και να συνδεθείτε σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε τις επιλογές που ενεργοποιούν την Προβολή συμβάντων για να ξεκινήσετε με μια καθορισμένη προσαρμοσμένη προβολή ή ένα συγκεκριμένο αρχείο καταγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εντολή eventvwr, πληκτρολογήστε eventvwr /? σε ένα παράθυρο γραμμής εντολών. Αν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή eventvwr για να εκκινήσετε την Προβολή συμβάντων και να συνδεθείτε με υπολογιστές που λειτουργούν με προηγούμενες εκδόσεις των Windows, οποιεσδήποτε καθορισμένες επιλογές παραβλέπονται.

 • Όταν συνδέεστε σε απομακρυσμένο υπολογιστή, οι προσαρμοσμένες προβολές που εμφανίζει η Προβολή συμβάντων είναι οι προσαρμοσμένες προβολές που βρίσκονται αποθηκευμένες στον τοπικό υπολογιστή. Αν κάνετε κλικ σε μία από αυτές τις τοπικές προσαρμοσμένες προβολές, το υποκείμενο ερώτημα εκτελείται έναντι των αρχείων καταγραφής συμβάντων στον απομακρυσμένο υπολογιστή.

 • Όταν συνδέεστε σε απομακρυσμένο υπολογιστή, τα εξωτερικά αρχεία καταγραφής που εμφανίζει η Προβολή συμβάντων είναι αυτά που αναφέρονται στον τοπικό υπολογιστή.

 • Μπορεί να αντιμετωπίσετε σφάλματα αν, ενώ βρίσκεστε συνδεδεμένοι με απομακρυσμένο υπολογιστή, προσπαθήσετε να εμφανίσετε προσαρμοσμένες προβολές που αναφέρονται σε τοπικά εξωτερικά αρχεία καταγραφής. Αυτό συμβαίνει επειδή η Προβολή συμβάντων προσπαθεί να ανοίξει αυτά τα εξωτερικά αρχεία καταγραφής στον απομακρυσμένο υπολογιστή και όχι στον τοπικό. Το πρόβλημα αυτό δεν παρουσιάζεται όταν χρησιμοποιείται ονόματα διαδρομών UNC για αναφορά στα εξωτερικά αρχεία καταγραφής.

 • Για να προβάλετε αποθηκευμένα συμβάντα από έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τα συμβάντα στον απομακρυσμένο υπολογιστή με πληροφορίες εμφάνισης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αρχειοθέτηση συμβάντων με πληροφορίες εμφάνισης, ανατρέξτε στο θέμα Αρχειοθέτηση αρχείου καταγραφής συμβάντων.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων