Πρέπει πρώτα να ανακαλύψετε έναν προορισμό για να μπορέσετε να προβάλετε τις συνδέσεις, τις περιόδους λειτουργίας και τις πληροφορίες συσκευής για το συγκεκριμένο προορισμό στην καρτέλα Προορισμοί.

Πύλες προορισμού - Μπορείτε να ανακαλύψετε μια συσκευή προορισμού iSCSI και, στη συνέχεια, να συνδεθείτε με τον προορισμό στην καρτέλα Προορισμοί.

Διακομιστές iSNS - Η χρήση ενός διακομιστή υπηρεσίας αποθήκευσης ονομάτων στο Internet (iSNS) λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με εκείνο ενός διακομιστή συστήματος ονομάτων τομέα (DNS). Ο υπολογιστής-πελάτης στον οποίο εκτελείται ο εκκινητής iSCSI απαιτεί από τον διακομιστή iSNS να θέτει ερώτημα για τους προορισμούς iSCSI που είναι προσβάσιμοι για τον υπολογιστή-πελάτη. Η προσθήκη ενός διακομιστή iSNS επιτρέπει τον αυτόματο εντοπισμό προορισμών iSCSI που είναι προσβάσιμοι για τον υπολογιστή-πελάτη. Η κατάργηση του δικομιστή iSNS εμποδίζει τον αυτόματο εντοπισμό και απαιτεί τη μη αυτόματη εισαγωγή του ονόματος προορισμού iSCSI για κάθε προορισμό iSCSI.

Σημείωση

Για τη σωστή αλληλεπίδραση ενός υπολογιστή-πελάτη με έναν διακομιστή iSNS, πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η εξαίρεση του τείχους προστασίας στο διακομιστή iSNS. Αυτό επιτυγχάνεται επιτρέποντας την επικοινωνία της υπηρεσίας iSCSI μέσω του Τείχους προστασίας των Windows.

Βλ. επίσης