Ο υπολογιστής-πελάτης ή ο κεντρικός υπολογιστής iSCSI (γνωστό και ως εκκινητής iSCSI) είναι ένα σύστημα, όπως ένας διακομιστής, το οποίο προσαρτάται σε ένα δίκτυο IP, εκκινεί αιτήματα και λαμβάνει απαντήσεις από έναν προορισμό iSCSI. Κάθε κεντρικός υπολογιστής iSCSI προσδιορίζεται από ένα μοναδικό έγκυρο όνομα iSCSI (IQN), ανάλογο με το όνομα WWN του οπτικού διαύλου.

Η υπηρεσία εκκινητή Microsoft iSCSI υποστηρίζει τη χρήση και τη ρύθμιση παραμέτρων του πρωτοκόλλου ελέγχου ταυτότητας μέσω ανταλλαγής χειραψίας (CHAP) και και της ασφάλειας πρωτοκόλλου Internet (IPsec) τόσο για τον εκκινητή λογισμικού Microsoft iSCSI όσο και για τους προσαρμογείς διαύλου κεντρικού υπολογιστή (HBA) iSCSI. Όλοι οι υποστηριζόμενοι HBA iSCSI υποστηρίζουν το πρωτόκολλο CHAP, ενώ ορισμένοι μπορεί να υποστηρίζουν ή να μην υποστηρίζουν το IPsec.

Εάν χρησιμοποιείτε RADIUS, δεν είναι απαραίτητη η ρύθμιση μυστικού κωδικού CHAP του εκκινητή iSCSI όταν χρησιμοποιείτε αμοιβαίο CHAP.

Σημείωση

Ο μυστικός κωδικός CHAP πρέπει να έχει μήκος 12-16 χαρακτήρες, εκτός εάν χρησιμοποιείτε IPsec, οπότε μπορεί να αποτελείται από 8 χαρακτήρες.

Βλ. επίσης