Για να πραγματοποιήσετε απομακρυσμένη διαχείριση της Ουράς μηνυμάτων σε απομακρυσμένο υπολογιστή, πρέπει να πραγματοποιηθεί εκκίνηση της υπηρεσίας Απομακρυσμένου μητρώου στον απομακρυσμένο υπολογιστή. Εάν δεν πραγματοποιηθεί εκκίνηση, ο κόμβος Ουρά μηνυμάτων για τον απομακρυσμένο υπολογιστή δεν εμφανίζεται στη Διαχείριση υπολογιστή στον τοπικό υπολογιστή.

Η ιδιότητα μέλους της τοπικής ομάδας Administrators ή ισοδύναμη στον τοπικό και απομακρυσμένο υπολογιστή είναι η ελάχιστη που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας στον απομακρυσμένο υπολογιστή.

Η ιδιότητα του μέλους της ομάδας <Domain>\Domain Administrators ή ισότιμη είναι η ελάχιστη που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας με χρήση της επιλογής Χρήστες και υπολογιστές της υπηρεσίας Active Directory.

Απομακρυσμένη διαχείριση της Ουράς μηνυμάτων

Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση της υπηρεσίας Απομακρυσμένου μητρώου στον απομακρυσμένο υπολογιστή
 1. Ανοίξτε το στοιχείο Διαχείριση Υπολογιστή.

 2. Στο δέντρο της κονσόλας, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες.

  Πού;

  • Διαχείριση υπολογιστή/Υπηρεσίες και εφαρμογές/Υπηρεσίες

 3. Στο παράθυρο λεπτομερειών εντοπίστε την υπηρεσία Απομακρυσμένου μητρώου και βεβαιωθείτε ότι η κατάστασή της εμφανίζεται ως Εκκινήθηκε. Σε αντίθετη περίπτωση, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Απομακρυσμένο μητρώο και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη. Επίσης, ίσως θελήσετε να αλλάξετε τον τύπο εκκίνησης σε Αυτόματο. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Απομακρυσμένο μητρώο, κλικ στην επιλογή Ιδιότητες και στο πλαίσιο Τύπος εκκίνησης κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματος.

Για να πραγματοποιήσετε απομακρυσμένη διαχείριση της Ουράς μηνυμάτων από τον τοπικό υπολογιστή
 1. Ανοίξτε το στοιχείο Διαχείριση Υπολογιστή.

 2. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Διαχείριση υπολογιστή (τοπικός) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με άλλον υπολογιστή....

  – ή –

  Από το μενού Ενέργεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση σε άλλον υπολογιστή.

 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογή υπολογιστή κάντε κλικ στην επιλογή Άλλος υπολογιστής, πληκτρολογήστε ή αναζητήστε το όνομα του απομακρυσμένου υπολογιστή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Αν επιτύχει η σύνδεση (δηλαδή αν τώρα στη Διαχείριση υπολογιστή αναφέρεται το όνομα του απομακρυσμένου υπολογιστή), κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες και εφαρμογές και στη συνέχεια επαληθεύστε ότι η Ουρά μηνυμάτων εμφανίζεται στο παράθυρο λεπτομερειών.

Για να διαχειριστείτε ουρές της Ουράς μηνυμάτων χρήση του παραθύρου Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας Active Directory
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Προγράμματα, στη συνέχεια, Εργαλεία διαχείρισης και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας Active Directory.

 2. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες, ομάδες και υπολογιστές ως κοντέινερ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προηγμένες δυνατότητες.

 3. Στο δέντρο της κονσόλας, κάντε δεξιό κλικ στην κατάλληλη ουρά.

  Πού;

  • Active Directory Users and Computers/YourDomain/YourOrganizationalUnit (για παράδειγμα, Υπολογιστές ή Ελεγκτές τομέα)/YourComputer/msmq/YourQueueFolder (για παράδειγμα ιδιωτικές ουρές για ιδιωτική ουρά)/YourQueue/YourMessage

 4. Ολοκληρώστε την επιθυμητή εργασία όπως θα κάνατε με τη Διαχείριση υπολογιστή.

  Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν ο τοπικός υπολογιστής ανήκει σε έναν τομέα των Windows 2000 ή νεότερης έκδοσης και μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν ελεγκτή τομέα.

  Μπορείτε να δημιουργήσετε, να διαγράψετε και να αλλάξετε τις ιδιότητες των δημόσιων ουρών σε απομακρυσμένους υπολογιστές χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Χρήστες και υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, μόνο εάν διαθέτετε διαπιστευτήρια διαχειριστή τομέα και συνδέονται με τη χρήση ενός λογαριασμού χρήστη τομέα.

Επιπλέον ζητήματα

 • Για να ανοίξετε τη Διαχείριση υπολογιστή στα Windows® 7, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, δεξιό κλικ στην επιλογή Υπολογιστής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση.

 • Για να ανοίξετε τη Διαχείριση υπολογιστή στα Windows Server® 2008 R2, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κλικ στην επιλογή Όλα τα Προγράμματα, επιλέξτε Εργαλεία διαχείρισης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση υπολογιστή.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων