Μπορείτε να προβάλετε αρχεία καταγραφής σε ξεχωριστά παράθυρα της Εποπτείας επιδόσεων και στη συνέχεια να τα συγκρίνετε με μια διάφανη επικάλυψη.

Η ιδιότητα μέλους της τοπικής ομάδας Users ή ισοδύναμη είναι η ελάχιστη που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

Για να συγκρίνετε πολλαπλά αρχεία καταγραφής στην Εποπτεία επιδόσεων
 1. Κάντε κλικ στην Έναρξη, κλικ στο πλαίσιο κειμένου Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε perfmon /sys /comp και πατήστε ENTER. Η Εποπτεία επιδόσεων ανοίγει σε αυτόνομη κατάσταση λειτουργίας με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα σύγκρισης.

  Σημείωση

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επικάλυψη μόνο όταν η Εποπτεία επιδόσεων λειτουργεί σε αυτόνομη κατάσταση λειτουργίας με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα σύγκρισης.

 2. Για να δημιουργήσετε μια προβολή που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση σύγκρισης, ανοίξτε αρχεία καταγραφής ή μια προέλευση δεδομένων και προσθέστε μετρήσεις από τα αρχεία καταγραφής ή την προέλευση δεδομένων στην εμφάνιση της Εποπτείας επιδόσεων.

 3. Μόλις ολοκληρώσετε τη δημιουργία της προβολής βάσης, επαναλάβετε τα βήμα 1 για να ανοίξετε άλλη παρουσία της Εποπτείας επιδόσεων που λειτουργεί σε αυτόνομη κατάσταση λειτουργίας με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα σύγκρισης.

 4. Για να δημιουργήσετε μια προβολή που θα χρησιμοποιηθεί για σύγκριση με τη βάση σας, ανοίξτε αρχεία καταγραφής ή μια προέλευση δεδομένων και προσθέστε μετρήσεις από τα αρχεία καταγραφής ή την προέλευση δεδομένων στη δεύτερη εμφάνιση της Εποπτείας επιδόσεων.

 5. Στο παράθυρο της Εποπτείας επιδόσεων το οποίο θέλετε να συγκρίνετε με τη βάση σας, από το μενού Σύγκριση, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ορισμός διαφάνειας και επιλέξτε Διαφάνεια 70% ή Διαφάνεια 40%.

 6. Στο παράθυρο της Εποπτείας επιδόσεων το οποίο θέλετε να συγκρίνετε με τη βάση σας, από το μενού Σύγκριση κάντε κλικ στην επιλογή Στιγμιότυπο προς σύγκριση. Το ενεργό παράθυρο της Εποπτείας επιδόσεων αυτομάτως ευθυγραμμίζεται με το άλλο παράθυρο της Εποπτείας επιδόσεων.

Επιπλέον ζητήματα

 • Η χρήση της δυνατότητας επικάλυψης για τη σύγκριση αρχείων καταγραφής έχει τα καλύτερα αποτελέσματα κατά την προβολή πολλών αρχείων καταγραφής που βασίζονται στο ίδιο σύνολο Συλλογής δεδομένων, καθώς οι αναλογίες γραφήματος της Εποπτείας επιδόσεων αλλάζει για την πλέον αποτελεσματική εμφάνιση του εύρους δεδομένων στο αρχείο καταγραφής.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων