Τα πρότυπα του συνόλου Συλλογής δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνουν και πρότυπα αναφοράς που θα σας βοηθήσουν να ερμηνεύσετε τις πληροφορίες που συλλέγονται όταν εκτελούνται.

Η ιδιότητα μέλους της τοπικής ομάδας Performance Log Users ή Administrators ή ισοδύναμη είναι η ελάχιστη που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

Σημείωση

Στην ομάδα Performance Log Users πρέπει να εκχωρηθεί το δικαίωμα χρήστη Σύνδεση ως χρήστης δέσμης, όπως περιγράφεται στην ενότητα Ενεργοποίηση καταγραφής για μέλη της ομάδας Performance Log Users .

Για να προβάλετε μια αναφορά συνόλου Συλλογής δεδομένων
 1. Στην Εποπτεία επιδόσεων των Windows, αναπτύξτε την επιλογή "Αναφορές" και κάντε κλικ στην επιλογή Καθορισμένο από τον χρήστη ή Σύστημα.

 2. Στο παράθυρο πλοήγησης, επεκτείνετε το σύνολο Συλλογής δεδομένων που θέλετε να προβάλετε ως αναφορά.

 3. Κάντε κλικ στην αναφορά που θέλετε να προβάλετε από τη λίστα διαθέσιμων αναφορών. Η αναφορά ανοίγει στο παράθυρο της κονσόλας.

Επιπλέον ζητήματα

 • Για να ανοίξετε την Εποπτεία επιδόσεων των Windows, κάντε κλικ στην Έναρξη, κλικ στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε perfmon και πατήστε ENTER.

 • Άλλος ένας τρόπος να προβάλετε την πιο πρόσφατη αναφορά για ένα σύνολο Συλλογής δεδομένων είναι να αναπτύξετε τα Σύνολα συλλογής δεδομένων, να αναπτύξετε την επιλογή Καθορισμένο από τον χρήστη ή Σύστημα, να κάνετε κλικ στο όνομα του συνόλου Συλλογής δεδομένων στο παράθυρο πλοήγησης και να κάνετε κλικ στο εικονίδιο Προβολή τελευταίας αναφοράς στη γραμμή εργαλείων.

 • Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά για ένα σύνολο συλλογής δεδομένων πληκτρολογώντας perfmon /report "Όνομα_συνόλου_συλλογής_δεδομένων" σε μια γραμμή εντολών. Εάν πληκτρολογήσετε perfmon /report χωρίς άλλες παραμέτρους, θα δημιουργηθεί η αναφορά "Διαγνωστικά συστήματος".

 • Αν δεν έχει εκτελεστεί σύνολο Συλλογής δεδομένων, δεν υπάρχουν διαθέσιμες αναφορές.

 • Αν εκτελείται ένα σύνολο Συλλογής δεδομένων, το παράθυρο της κονσόλας θα εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με τη ρυθμισμένη διάρκεια εκτέλεσης.

 • Μετά τη διακοπή της συλλογής δεδομένων, σημειώνεται μια καθυστέρηση κατά τη δημιουργία της αναφοράς. Στο διάστημα αυτό, το παράθυρο της κονσόλας εμφανίζει ένα εικονίδιο εργασίας.

 • Τα μεγαλύτερα αρχεία καταγραφής έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερο χρόνο για τη δημιουργία αναφορών. Αν πραγματοποιείτε συχνή επισκόπηση των αρχείων καταγραφής σας για να βλέπετε πρόσφατα δεδομένα, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε όρια για αυτόματη κατάτμηση των αρχείων καταγραφής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή relog για να κάνετε κατάτμηση μεγάλων αρχείων καταγραφής ή να συνδυάσετε πολλά μικρά αρχεία καταγραφής.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εντολή relog, πληκτρολογήστε relog /? σε μια γραμμή εντολών.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων